Tjenester

HTML for tabindex

Uavhengig kontroll

Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. Reglene om uavhengig kontroll er gitt i  plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14.

Prosjektil tilbyr uavhengig kontroll av alle fagområder. Dette samordnes av en oppdragsleder som gjør at vår kunde har ett kontaktpunkt for hele kontrollen.

I tillegg til fagområder for obligatorisk kontroll, gjennomfører også Prosjektil kontroll av andre fagområder etter pålegg fra kommuner og etter ønske fra byggherrer.

Vårt mål er å gjennomføre kontroll på en oversiktlig og effektiv måte, slik at våre kunder og kontrollerte foretak oppfatter Prosjektil som en god samarbeidspartner.

Ta kontakt