Tjenester

HTML for tabindex

Risiko og sikkerhet (SHA/HMS/RTB)

Målet vårt er å oppnå en felles sikkerhetskultur og økt risikoforståelse i bygge-bransjen gjennom gode relasjoner, tilstedeværelse i prosjekter, kontroller på byggeplass og informasjonsdeling med kunder.

Avdeling for Risiko og sikkerhet i Prosjektil består av kvalifiserte rådgivere med nødvendig utdannelse, kompetanse og erfaring innenfor fagområdene. Vi bistår blant annet med risikostyring og sikkerhetsrådgivning i alle faser av bygg- og anleggsprosjekter, samt veileder byggherrer, prosjekterende og utførende med oppfølging av krav forankret i lover og forskrifter.

Prosjektil har dedikerte rådgivere som hver dag jobber med risiko og sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter for å gjøre bygge-bransjen bedre.

Våre rådgivere kan påta seg ulike oppdrag/roller, og vi tilbyr følgende tjenester:

  • SHA rådgivning
    • SHA – Koordinator for prosjekteringsfasen (KP)
    • SHA – Koordinator for utførelsesfasen (KU)
  • HMS rådgivning
  • Rent Tørt Bygg (RTB) rådgiving
  • Rådgivning og kurs innen risikostyring og risikovurdering
  • Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
  • Granskning av alvorlige hendelser og nestenulykker

Våre rådgivere har bred erfaring og variasjon av ulike oppdrag på større og mindre prosjekter i bygg- og anleggsbransjen. Herunder blant annet oppføring av nybygg, rive eksisterende konstruksjoner, renovasjon, gjenbruk, miljøsanering, grunnarbeider, jernbanekryssing og fiskeoppdrett.

Ta kontakt