Tjenester

HTML for tabindex

Bygninger

Herbarium

Prosjektil er din pålitelige rådgiver gjennom hele byggeprosessen. Med fokus på tydelighet og ærlighet skaper vi merverdi for deg som byggherre. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på gjeldende lover og forskrifter, og vil være en solid samarbeidspartner gjennom hele byggeprosessen.

Tjenester innen bygninger

Byggesak / ansvarlig søker

Prosjektil kan bidra som tiltakshavers representant overfor kommunen i byggesak, og ta ansvar for all kontakt mellom kommunen, foretak og tiltakshaver. Dette er en administrativ rolle med ansvar for å koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt.

Les mer om Byggesak / ansvarlig søker

Energi

Å energimerke er obligatorisk ved salg og utleie av boliger og yrkesbygg, samtidig som dette gir en god oversikt over energibruk i bygget. Prosjektil kan energimerke bolig- og yrkesbygninger, og følger opp kunder gjennom hele prosessen.

Les mer om Energi

ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Rollen som ITB-koordinator har blitt mer og mer sentral i de fleste byggeprosjekter. ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg.

Les mer om ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Landskapsarkitektur

Gi en erfaren og leken landskapsdesigner frihet innenfor en gjennomtenkt og moderne landskapsplan. Da er du på god vei mot en attraktiv samlingsplass. Funksjonell, effektiv og vakker. Vår avdeling for landskap består av et dedikert og bredt faglig sammensatt team. Vårt fokus er å lage gode uterom som skaper trivsel og rekreasjon på en bærekraftig måte.

Les mer om Landskapsarkitektur

Prosjektadministrasjon

Prosjektil skal være en tydelig rådgiver. Vi er oppdaterte på lovverket og forskriftene som gjelder for bransjen vi opererer i. Slik vil vi gi gode, tydelige og ærlige råd som bidrar til at byggherren oppnår merverdi i sine prosjekter.

Les mer om Prosjektadministrasjon

RIB – Konstruksjon

Prosjektil Konstruksjon AS tilbyr alt innen byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Vi prosjekterer alt innen stedstøpt betong, prefab. betongelementer, stål- og trekonstruksjoner, samt arkitektur. Vi kan også tilby prosjekt- og byggeledelse, samt uavhengig kontroll.

Les mer om RIB – Konstruksjon

Risiko og sikkerhet (SHA/HMS/RTB)

Målet vårt er å oppnå en felles sikkerhetskultur og økt risikoforståelse i bygge-bransjen gjennom gode relasjoner, tilstedeværelse i prosjekter, kontroller på byggeplass og informasjonsdeling med kunder.

Les mer om Risiko og sikkerhet (SHA/HMS/RTB)

Tekniske fag

Prosjektil tilbyr prosjektering for alle de sentrale fagområdene innen bygg og anlegg – og tekniske fag blir viktigere å viktigere i bransjen vår. Vi kan derfor tilby våre kunder tverrfaglig rådgiving som sikrer gode og helhetlige løsninger for de ulike systemene i prosjektene.

Les mer om Tekniske fag

Uavhengig kontroll

Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. Reglene om uavhengig kontroll er gitt i  plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14.

Les mer om Uavhengig kontroll