Visualisering og mulighetsstudier

I et komplett planforslag inngår et omfattende illustrasjonsmateriale iht. overordnede krav. Prosjektil Areal samarbeider med arkitektkontorer i hele regionen, og fokuserer på tett dialog og samarbeid mellom tekniske og estetiske fag, for å sikre at ditt prosjekt blir robust og fremtidsrettet. For noen prosjekter anbefaler vi samarbeid med arkitekt, mens for andre planer og prosjekter, kan vi selv produsere illustrasjoner og visualisering iht. overordnede krav til bruk i planfase.

Prosjektil Areal kan også bidra med innledende stedsanalyser og mulighetsstudier. Vi kan hjelpe deg å finne utviklingsmuligheter for din eiendom, og gi deg en oversikt over overordnede føringer som er gjeldende nettopp her.

 

Innenfor visualisering kan vi utføre følgende arbeider:

  • Innmåling med drone
  • 3D-modell og illustrasjoner på reguleringsplannivå
  • Skyggeanalyse
  • Vindanalyse
  • Situasjonsplan/illustrasjonsplan

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen arealplanlegging