Underlagsrapporter

Det stilles stadig strengere krav til utredninger og dokumentasjon i planfasen fra overordnede myndigheter. Dette gjør at omfanget av reguleringsarbeid har økt betraktelig de siste årene, samtidig bidrar grundige utredninger til at viktige forutsetninger og utfordringer plukkes opp og løses i tidligfase, slik at videre arbeid i prosjekterings- og byggefase blir mer oversiktlig og forutsigbart.

 

Vi utfører planleggingsarbeid i hele regionen, og holder oss oppdatert på overordnede planer, føringer og bestemmelser.

Prosjektil Areal har kompetanse og erfaring med utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredninger, og vi utfører de aller fleste aktuelle underlagsrapporter. Vi kan dermed levere komplett planmateriale, effektivt og enkelt.

 

I forbindelse med reguleringsarbeid kan vi utføre følgende underlagsrapporter og dokumentasjon:

 • Planprogram
 • Konsekvensutredninger
 • ROS-analyser
 • VA-rammeplaner
 • Rammeplan veg
 • Mobilitetsplan
 • Renovasjonsteknisk plan
 • Blågrønn faktor-beregning
 • Massedisponeringsplan
 • Vindanalyse
 • Skyggeanalyse

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen arealplanlegging