Reguleringsplaner

Prosjektil Areal kan bidra med rådgivning, utarbeidelse av plandokumenter og underlagsrapporter, og prosjektledelse fra prosjektets oppstart til vedtatt plan. Vi har tett dialog med oppdragsgiver, planmyndighet og andre aktuelle instanser, og tar ansvar for oppfølging gjennom hele planprosessen.

Vi har fokus på å utforme planer som er i samsvar med oppdragsgivers forventning, som følger opp krav fra offentlige instanser og planmyndigheter, og som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

For å sikre høy kvalitet i planarbeidet legger vi vekt på kartlegging og analyser i tidlig fase i alle prosjekter. Prosjektil Areal er del av et sterkt tverrfaglig miljø, der godt samarbeid på tvers av fagområdene bidrar til helhetlige planer, hvor en får frem de beste løsningene for ditt prosjekt.

 

Vi kan hjelpe deg med følgende planleggingsarbeid, i store og små prosjekter:

  • Områdereguleringsplaner
  • Detaljreguleringsplaner
  • Planendringer

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen arealplanlegging