Prosjektleder regulering

Prosjektleder i reguleringsprosessen er den som leder konsulenter og rådgivere fra ulike fagfelt, som tar ansvar for kommunikasjon mellom oppdragsgiver, konsulenter og kommune, og som sørger for utvikling og framdrift i planleggingsfasen frem til godkjent reguleringsplan.

Lovverkets stadig økende krav til utredning og dokumentasjon gjør kompetanse, kapasitet, og evne til god koordinering mellom fagkategorier til nøkkelfaktorer i en vellykket reguleringsprosess.

Som prosjektleder i planleggingsfasen vil Prosjektil Areal sikre et solid tverrfaglig samarbeid og god prosesstyring – som er avgjørende for å oppnå et godt resultat med hensyn til tid, kostnader, ressursbruk og kvalitet.

Vår totale kompetanse på dette området er forankret i en tydelig ledelse, samt en grundig forståelse for kompleksiteten i slike oppdrag. Vi har mange års erfaring med alt fra store kompliserte planoppdrag til mindre planendringer.

Den grunnleggende arbeidsoppgaven er likevel felles; ledelse og koordinering av flere fagspesialister mot et felles kundedefinert mål.

Som prosjektleder i reguleringsfasen kan vi tilby følgende til ditt prosjekt:

  • En prosjektleder som holder i prosjektet fra oppstart til ferdig vedtatt plan
  • Koordinering av kommunikasjon mellom rådgivere, oppdragsgiver og overordnede myndigheter
  • Høy tverrfaglig kompetanse og god prosesstyring

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen arealplanlegging