Prosjekteringsleder regulering

arealplanlegging

Prosjekteringsleder i reguleringsprosessen er den som leder et team av konsulenter i ulike fagfelt, og sørger for utvikling og framdrift i prosjekteringsfasen frem til godkjent reguleringsplan.

Lovverkets stadig økende krav til utredning og dokumentasjon innebærer utfordringer til kompetanse, kvalitet og kapasitet, samt behov for å involvere flere fagkategorier.

En prosjekteringsleder vil håndtere og lede tverrfaglige konsulenter/team gjennom administrative prosesser, som er en forutsetning for å få oppnå god kvalitet i planarbeidet. God prosesstyring er avgjørende viktig for å oppnå et godt resultat med hensyn til tid, kostnader, ressursbruk og kvalitet.

Vår totale kompetanse på dette området er forankret i en tydelig ledelse, samt en grundig forståelse for kompleksiteten i slike oppdrag. Vi har mange års erfaring med alt fra store kompliserte planoppdrag til mindre planendringer.

Den grunnleggende arbeidsoppgaven er likevel felles; ledelse og koordinering av flere fagspesialister mot et felles kundedefinert mål.

Ta kontakt

Marie Mjaaland

Referanseprosjekt innen dette faget

Våre tjenester innen Arealplanlegging