Byggesak / ansvarlig søker

arealplanlegging

Prosjektil Areal kan bidra som tiltakshavers representant overfor kommunen i byggesak, og ta ansvar for all kontakt mellom kommunen, foretak og tiltakshaver. Dette er en administrativ rolle med ansvar for å koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt.

Med arbeid innenfor byggesak og arealplan i samme avdeling, kan vi koordinere og samordne prosessene i så stor grad som mulig, for å legge til rette for effektiv tidsbruk i ditt prosjekt.

Om ditt byggeprosjekt er stort eller lite, bidrar vi gjerne i rollen som ansvarlig søker.

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen arealplanlegging