Arealplanlegging

Prosjektil Areal har kompetanse innen visualisering, arealplanlegging, byggesak, byplanlegging og urban design. Vi har fokus på å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling som er i tråd med oppdragsgivers visjon, der vi gir gode råd til rett tid. Slik kan vi bidra til smidige prosesser og fremtidsrettede, kostnadseffektive byggeprosjekter.

Vi utarbeider område- og detaljreguleringsplaner, for både større og mindre prosjekter. Vi har tett dialog med oppdragsgiver, planmyndighet og andre aktuelle instanser, og tar ansvar for oppfølging gjennom hele planprosessen. Vi kan også bidra med innspill til overordnede planer og i byggesaker, som ansvarlig søker.

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen arealplanlegging