Arealplaner

arealplanlegging

Prosjektil Areal utarbeider offentlige og private område- og detaljreguleringsplaner, både store og mindre prosjekter. Vi har tett dialog med oppdragsgiver, planmyndighet og andre aktuelle instanser, og tar ansvar for oppfølging gjennom hele planprosessen.

Prosjektil Areal har kompetanse og erfaring med utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredninger.

Planlegging skal gi bærekraftige løsninger og et solid grunnlag for utvikling av områder. For å sikre rett kvalitet på planarbeidet legges kartlegging av område i tidlig fase til grunn i alle prosjekter. Prosjektil Areal legger vekt på godt tverrfaglig samarbeid for å komme frem til best mulig løsning for prosjektet. Vi legger vekt på å utforme planer som er i samsvar med oppdragsgivers forventning, i tråd med krav fra offentlige instanser og planmyndigheter. Prosjektil Areal følger planprosessen fra prosjektets oppstart til vedtatt plan.

I forbindelse med utarbeidelse av arealplaner kan vi levere visualisering av prosjektene i form av 3D-modeller og sol-/skyggeillustrasjoner. Vi kan også utarbeide volumstudier, idéskisser og mulighetsanalyser.

Ta kontakt

Marie Mjaaland

Referanseprosjekt innen dette faget

Våre tjenester innen Arealplanlegging