Analyse planstatus

Når du vil utvikle din eiendom, er det viktig å se på hvilke føringer og krav som ligger i overordnet planverk. Prosjektil Areal kan hjelpe deg å få oversikt over de formål, bestemmelser og krav som regionalplan, kommuneplan og ev. gjeldende reguleringsplan, har nedsatt for nettopp din eiendom.

Dersom de overordnede føringene ikke er i tråd med dine ønsker for videre utvikling, er det flere grep som kan gjøres. Vi utarbeider innspill for både privatpersoner og større aktører i byggebransjen, der vi bidrar med å finne grunnlag og gode argumenter for de endringene dere ønsker.

 

Vi kan hjelpe deg med følgende arbeid i tidlig planlegging av din eiendom:

  • Analyse planstatus – oversikt og tolkning av gjeldende føringer
  • Innspill til overordnede planer

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen arealplanlegging