Energivurdering av tekniske anlegg

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Plikten til energivurdering trådte i kraft i 2010, og skal bidra til økt energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av tekniske anlegg.

Plikten til energivurdering gjelder:

  • Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW. Det stilles krav til gjennomføring av energivurdering hvert fjerde år
  • Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Det stilles krav til gjennomføring av energivurdering hvert fjerde år. Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW
  • Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år. Det stilles krav til en engangsvurdering av anlegget

Vi utfører energivurdering av tekniske anlegg. Ta kontakt for mer informasjon og et uforpliktende pristilbud.

Dersom du vil lese mer om energimerking og energivurdering se:  www.energimerking.no 

Ta kontakt

Kjetil Balke med hund.
Kjetil Balke
Avd. leder tekniske fag / miljø og bærekraft

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen andre områder