Tjenestekategori: miljø og bærekraft

BREEAM In-Use

De fleste bygg er allerede oppført og i bruk, og det er her vi finner størst potensial for å redusere miljøbelastningene fra den totale bygningsmassen.

Les mer »

Oppgradert eget uteområde 

Prosjektils avdelinger for landskap og bærekraft har stått for planleggingen av området, og gjenbruk, sosialt miljø og samarbeid med lokale aktører har stått sentralt i

Les mer »