Teknisk

Mangel på samkjøring og kommunikasjon fører ofte til mangler og avvik i byggeprosjekter. Prosjektil bygger nå en tverrfaglig teknisk avdeling som skal tilby en samlet totalteknisk rådgivning for å sikre gode tekniske leveranser på byggeprosjekter.

Byggene i dag er mer komplekse enn noen gang. Oppdragsgiverne setter større krav. Systemene blir mer integrerte. Mulighetene øker.

Vi i Prosjektil sier at ”Vi skal gjøre byggebransjen bedre”. Det står ikke på kompetansen til den enkelte rådgiver eller de enkelte entreprenørene i byggeprosjekter.  Problemet som fører til avvik er dårlig samkjøringen mellom fagområdene, misforståelser og mangel på kommunikasjon.

Prosjektil skal nå bygge en tverrfaglig teknisk avdeling som har sterke fagmiljøer kombinert med høy tverrfaglighet, samhandling og god systemforståelse.  Dette gjør at vi er i stand til å tilby en samlet totalteknisk rådgivning i en felles pakke. Vi kan skreddersy rådgivning i forhold til kundens behov. Vår klare målsetning er at vi skal kunne bistå i alle faser av byggeprosjekter for å sikre gode velfungerende tekniske leveranser for alle våre kunder.

Vi har bred kompetanse på bruk av BIM -verktøy i prosjekter. Ingeniørene hos oss er oppdatert og følger utviklingen på teknologi. Tegninger utarbeides i tegningsprogrammer som Revit, AutoCAD og AUTODESK.

Teknisk avdeling tilbyr rådgivende ingeniørtjenester innen:

RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO

Prosjektil leverer rådgivende ingeniørtjenester innen alle typer elektrotekniske anlegg for offentlige- og private utbyggere, og utarbeider tegninger og skjema for elektroentreprenører og totalentreprenører.

Vi besitter rådgivende ingeniørtjenester innen elektroteknikk, elkraft, tele- og automatisering, reservekraft, heis og brannsikring, med hovedvekt på bygg og anlegg for skoler, sykehjem, kirker, kontorbygg, industri, boligblokker m.m.

Vi utfører våre tjenester i multidisipline og selvstendige prosjekter i alle faser:

 • Prosjektutvikling
 • Tekniske/økonomiske utredninger
 • Kostnadskalkyler
 • Studier/forprosjekter
 • Detaljprosjektering
 • Anbuds- og kontraktsbehandling
 • Prosjektoppfølging
 • FDVU (forvaltning, drift og vedlikehold, utvikling)
 • Energiøkonomisering
 • Tilstandskontroll
 • Prøving og idriftsettelse

Vi kan behandle alle deler av elektriske anlegg på et faglig nivå og etter de økonomiske retningslinjer byggherren ønsker i sine prosjekter.

KONTAKT
OLE-FREDRIK RASMUSSEN
+47 971 82 714
ole-fredrik@prosjektil.no

RÅDGIVENDE INGENIØR VVS

Prosjektil har dyktige ingeniører som prosjekterer innenfor VVS og energi. Vi har erfaring med både private og offentlig utbyggere. Vi lager detalj- og funksjonsbeskrivelser, alt etter kundens ønsker – store eller små prosjekter. Vi prosjekterer og tegner for tekniske entreprenører og totalentreprenører.

Vi prosjekterer VVS-anlegg innenfor alle bygningskategorier:

 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Energiforsyning
 • Energisentraler gassanlegg
 • Automasjon og styringssystemer
 • Kuldeteknikk

Våre ingeniører kan også gi råd innenfor inneklima og innemiljø, radon og legionella.

Prosjektil har rådgivere som kan energi – og som kan optimalisere bygg og tekniske løsninger for å oppnå maksimal energibesparelse innenfor rehabilitering og nybygg. Vi energimerker også bygninger.

Prosjektil har som mål å prosjektere energi- og miljøvennlige bygninger. Bærekraftige bygninger er framtiden i byggebransjen.

BIM-verktøy benyttes i alle prosjekter. Tegninger utarbeides i tegningsprogrammer som AutoCAD og AUTODESK.

KONTAKT
OLE-FREDRIK RASMUSSEN
+47 971 82 714
ole-fredrik@prosjektil.no

TEKNISK PROSJEKT – PROSJEKTERINGSLEDELSE

Prosjektil leverer prosjekt og prosjekteringsledelse innen tekniske fag både i multidisiplin og selvstendige prosjekter. Vi har bred erfaring både med private og offentlige utbyggere, samt entreprenører og totalentreprenører.

Tjenester:

 • Bidra i tilbudsfasen med innhenting og evaluering av tilbud på tekniske fag.
 • Påvirke prosjekteringen slik at HMS blir ivaretatt i hele prosjektutviklingsfasen.
 • Delta aktivt sammen med byggeplass-ledelsen i å finne og vurdere alternative løsninger.
 • Lede og koordinere teknisk prosjektering med oppfølging av de tekniske entreprenører/konsulenter med tverrfaglige kontroller.
 • Koordinere og følge opp prosjekteringen mot kontrakt og i henhold til lover og forskrifter.
 • Planlegge fremdriften og følge opp leveransene til våre samarbeidspartnere.

KONTAKT
OLE-FREDRIK RASMUSSEN
+47 971 82 714
ole-fredrik@prosjektil.no

TEKNISK BYGGLEDELSE

Vi erfarer at nye krav til teknikk og kvalitet på bygninger, sammen med utviklingen av tilgjengelig teknisk utstyr, krever ekstra oppfølging. Prosjektil tilbyr derfor tjenesten teknisk byggeledelse for å styrke byggherrens kvalitetskontroll og sikkerhet for funksjoner på de tekniske anleggene.

Tjenester:

 • Oppfølging av tekniske fag.
 • Bistand til tekniske entreprenører og oppfølging mot tekniske konsulenter.
 • Grensesnittavklaringer mellom tekniske fag og systemer.
 • Prøving og idriftsettelse.
 • Tilsvarende oppfølging som byggeleder, men normalt være underlagt en hovedbyggeleder.

KONTAKT
OLE-FREDRIK RASMUSSEN
+47 971 82 714
ole-fredrik@prosjektil.no

AUTOMASJON/ITB

Et moderne bygg inneholder tekniske anlegg for lys, varme, kjøling, ventilasjon og solavskjerming. Det har også systemer for bygg-automasjon, overvåkning, sikkerhet, energi- og vannmåling, vannlekkasje deteksjon, adgangskontroll, booking, data/tele, heis, parkeringsanlegg, brann og alarmsystemer, samt løsninger knyttet til universell utforming.  Mange av disse systemene er avhengig av hverandre for å oppfylle krav til funksjon og optimale driftsforhold.

I hvert enkelt prosjekt må vi vurdere hvordan vi kan samordne systemene slik at informasjonen flyter godt og synergieffekten blir best mulig. Denne samordningen kalles ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner)

Prosjektil tilbyr ITB- koordinator-rollen som ser systemene i en helhet. For å optimalisere gevinsten av dette er det viktig at ITB blir fokusert på allerede i planleggingsfasen. Slik vil bygget få en mer gjennomtenkt kravspesifikasjon, og man unngår kostbare endringer på et senere tidspunkt.

KONTAKT
OLE-FREDRIK RASMUSSEN
+47 971 82 714
ole-fredrik@prosjektil.no

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search