STRAKS BYGGJEKLART OG PROSJEKTLEIAR PÅ PLASS

Med alt det formelle straks på plass og to millionar kroner ekstra i spelemidlar, er det nå berre dagar før gravemaskinane kan begynna på tomta til Suldal Bad på Eide.

Frå Suldalsposten, 14. september

Alle formalitetar er i praksis på plass, meiner utbyggingssjef Lauritz Lauritzen i Suldal kommune, som seier det nå berre er namnetrekka som manglar på dei respektive kontraktane.

Samtlege av dei tekniske faga som vassbehandling, ventilasjon og røyr/varme, må ha sine igangsetjingsløyve, og dei reknar Lauritzen med føreligg i løpet av denne eller tidleg neste veke. Utbyggingssjefen er høyrbart oppglødd for å kunna starta eit prosjekt der prikken over i´ane ligg inne. Utandørskulpen med utsikt over fjorden og fjella er framleis med, og endå ligg det inne at det er stål som skal vera materialet i den store sklia.

– Kulpen var ein opsjon i forprosjektet, men den var med i anbodet, me ønskjer å behalda den. Tenk å sitja ute med snø i håret og bada, det ville vore synd å droppa noko slikt, kommenterer utbyggingssjefen.

 

Kaare-Vaage

Det som også er klart er at prosjektleiaren heiter Kåre Våge. Han høyrer heime i Sandnes-firmaet Prosjektil som er kommunens nye leverandør av prosjektog byggjeleiing.

Til Suldalsposten seier Våge denne veka at han frå start av både skal ta seg av prosjekt-og byggjeleiar-rolla, etterkvart vil ein annan i firmaet bli peikt ut til å ta seg av byggjeleiar-jobben.

– Eit spennande prosjekt og eit flott bygg, kommenterer Våge, som på ingen måte er førstereisgut i basseng og bad. Han har vore byggjeleiar på symjehallane i Kvernevik og Hundvåg i Stavanger, og på nybygget på utandørsbassenget Gamlingen, også det i byen.

– Det som er det spesielle med Suldal er at mange ulike spennande funksjonar skal inn, tanken om folkebad og brei appell er kjekt, meiner Våge.

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post så tar vi kontakt med deg.

Ikke leselig? Endre tekst.

Skriv inn og trykk Enter for å søke