STORSATSING I RYFYLKE

Bilde og artikkel fra Aftenbladet.no

– Etter planen begynner vi å bygge neste sommer. Første levering blir 1. april 2019, sier Nils Viga (51), som står i spissen for storsatsingen.

I 11 år var han regionsjef for Marine Harvest region sør. I 2014 sluttet han for å konsentrere seg om familiens egen forretningsvirksomhet.

Viga-familien har lange tradisjoner i oppdrettsnæringen. Faren Mikal N. Viga var en av landets oppdrettspionerer. Han startet med regnbueørret i 1972. Ti år seinere etablerte han Kroken Fisk sammen med to søskenbarn. Dette var forløperen til det som i dag er Marine Harvest sitt lakseslakteri på Hundsnes i Hjelmeland.

I første omgang er det snakk om 15 nye arbeidsplasser.

I første omgang skal det investeres 250 millioner kroner i to haller, gigantiske kar og annet utstyr. Dette vil gi jobb til 15 ansatte, blant annet røktere og fagfolk med spesialkompetanse på fiskehelse, resirkulering og avansert teknologi.

Avdeling for prosjektadminstrasjon hos Prosjektil skal ha en stor jobb i prosjektet.

Dobling?

Ytterligere to haller skal bygges i andre byggetrinn, en investering på ytterligere 500 millioner kroner. Da kan det produseres 5000 tonn smolt i året, slik det er gitt tillatelse til. På sikt er planen å søke om dobling av denne produksjonen. Det er det plass til.

– Vi kunne ikke funnet en bedre tomt. Her er det 30.000 kvadratmeter med planert areal. Vi har tilgang til dypvannskai, tilgang til god vei og rikelig vanntilførsel. Sandtaket hadde strømkabel med stor kapasitet. Det er viktig fordi dette anlegget trenger mye strøm. Dette er kanskje ødemarka i Hjelmeland, men sammenlignet med Nord-Norge er dette sentralt. Når Ryfast åpnes, har vi bare en drøy times kjøring til flyplassen på Sola, forklarer Nils Viga og broen Roger, som også er sentral i prosjektet.

Fister Smolt skal levere fisk på 70–100 gram. Smolten vil bli kjørt med vogntog den 3 mil lange strekningen. I Tytlandsvik er det saltvann i karene. Når fisken kommer fra Fister er den ferdig smoltifisert, altså tilpasset sjøvann. Det neste halvåret røktes fisken i Tytlandsvik, før den selges videre til oppdrettsselskap.

Kortere i sjø

– Når fisken er 4–6 måneder i Tytlandsvik, er det bare 6–10 måneder igjen i et oppdrettsanlegg på sjøen. Kosten på smolten går opp, samtidig halveres risikoen. Hvis hele den norske oppdrettsnæringen gjorde det samme, ville det stått halvparten så mye fisk i sjøen som nå.

– Det er bare en ting å si: Halleluja, det er fantastisk. Denne satsingen passer godt med kommunens strategier. Hjelmeland kommune har i kommuneplanenarbeidet at vi skal ha fokus på oppdrettsnæringen. Dette er en hjørnesteinsnæring for oss, sier han.

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search