Stor kontrakt på Island

Prosjektil har nå fått et spennende oppdrag for Landeldi – et av Islands ledende selskaper innen landbasert oppdrett av laks. Prosjektil ble valgt på bakgrunn av ti års solid kompetanse og erfaring med tilsvarende prosjekter.

Prosjektet gjennomføres over seks byggetrinn, og byggetrinn én er allerede i gang.

Totalt omfang av prosjektet:

  • Areal tomt: 330 mål
  • Areal bygg: 125 000 m2
  • Årlig produksjon: 51 000 tonn
  • Investering: 7300 MNOK

Prosjektil AS er et rådgivende selskap innen bygg og anlegg og leverer i dag tjenester innen prosjektadministrasjon, prosjektering, arealplanlegging, samfunnsanalyse, risiko og sikkerhet, miljø og bærekraft og uavhengig kontroll.

Selskapet har rundt 90 ansatte og er med det distriktets største lokaleide rådgivermiljø innen bygg og anlegg.

Prosjektil har gjennom ti års medvirket i flere av regionens største industrianlegg innen landbaser oppdrett av laks. De har med dette utviklet en spisskompetanse og erfaring med større og komplekse prosjekter.

I disse prosjektene har Prosjektil hatt ansvar for prosessene allerede fra planfase og videre gjennom hele prosjekterings- og byggefasen:

  • Planrådgiver.
  • Prosjekt- og prosjekteringsledelse.
  • Prosjektgjennomføring.
  • Samordning prosessleverandør og byggherreleveranser.
  • Prosjektering bygg, teknisk, grunn og ytre miljø.
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL