Stavanger bystyre ga tommel opp for kortreist hverdagsliv

2020park illustrasjon

– Den godkjente reguleringsplanen for deler av 2020park legger opp til et kortreist hverdagsliv. Det vil si at de hverdagslige behov som varierte butikker, helsetilbud og andre tjenestetilbud vil bli dekket inn uten bruk av transportmidler. Her vinner både brukere og miljøet, sier Martin Lillesand i Prosjektils arealavdeling.

Prosjektil høster også lovord fra byggherre Jarl Endre Egeland i 2020park AS. Han forteller at Prosjektil har vært til uvurderlig hjelp i en kritisk fase av prosjektet.

Martin Lillesand er tydelig stolt over å ha laget et godt beslutningsgrunnlag som byens politikere vedtok mandag 9. desember. -Samspillet mellom de involverte parter har vært svært konstruktivt. Innspill som utfordret tidligere kommuneplan ble godt tatt imot. De godkjente planene bygger også opp under overordnede strategier for bryggeriområdet, sier Martin Lillesand.

2020park er et svært viktig knutepunkt for regionen. Her møtes kollektivakser, bussveien, et travelt næringsliv og boligområder. Prosjektil har styrt reguleringsarbeidet, utarbeidet bestemmelser, plankart og planbeskrivelsen til planforslaget. I tillegg har Prosjektil hatt prosjektledelse for planarbeidet og et overordnet koordineringsansvar for kvalitetssikring av underlagsdokumentene.

I praksis betyr dette at området følger nasjonale føringer for regional og kommunal planlegging som skal ivareta FNs 17 bærekraftmål, klimaforliket og nullvekstmål.

Regionens viktigste

Den planlagte kontorparken 2020park skal bli Stavanger-regionens mest praktiske og viktigste kontorpark. Kontorparken ligger strategisk plassert i knutepunktet hvor alle tre bussveiens linjer møtes.

Planene, som også tar for seg 10.000 m² bolig, skal gi 4.400 kontorarbeidsplasser med tilhørende møteplasser og servicetilbud. Den er andre byggetrinn i en større utbygging for det tidligere bryggeriområdet på Forus.

Fremtidsrettet

– Det er utrolig spennende å være med i et så stort og fremtidsrettet prosjekt. 2020park på Forus tar miljøutfordringen og kortreist hverdagsliv på alvor. Prosjektet er spennende, innovativt og tar nullvekst i biltrafikk på alvor, sier Martin Lillesand fra arealavdelingen i Prosjektil.

Ferdig utviklet vil hele 2020park inneholde kontorarbeidsplasser, boliger, kaféer, restauranter og hverdagslige tilbud fordelt på om lag 92.000 m² bygningsmasse.

– I et så stort og komplisert prosjekt har det vært svært viktig å kvalitetssikre at alt arbeidet som gjøres i forbindelse med reguleringsplanen er konsistent, sier Martin Lillesand.

Miljøvennlig og kortreist

Prosjektet er andre byggetrinn i masterplanen for det gamle bryggeriområdet på Forus. Området skal på sikt transformeres til en attraktivt, aktiv og vitalt område.

Den delen som reguleres nå, med plasseringen inntil Bussveien, blir et nytt sentrum for eksisterende og nye boliger og arbeidsplasser. Utbyggingen skal gjennomføres med fremtidsrettet miljøprofil for bygg, energiløsninger og høy funksjonalitet. Som et verktøy for å oppnå dette er det søkt BREEAM Community sertifisering for prosjektet.

Prosjektet tar byvekstavtalen og nullutslippsmålene på alvor, og vil være med på å redusere transportbehovet betraktelig.

Møteplass for ansatte og beboere

Attraktive torg, definerte byrom, aktive fasader og en mengde spisesteder som vil erstatte kantiner for prosjektets kontorarbeidsplasser, vil bidra til et trivelig miljø og mange uformelle møteplasser for både ansatte, beboere og andre besøkende.

Prosjektet er planlagt slik at det ikke skal være nødvendig å bruke bil hverken til/fra jobb eller i løpet av arbeidsdagen. Det blir av den grunn lav parkeringsdekning. Kontorarbeidsplasser mikses med nærhandel og servicetilbud som dekker dagligdagse behov.

Alle illustrasjoner er gjort av Alliance arkitekturstudio AS

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL