Stand på AquaNext

Maren Lootz Aarthun, Arnstein Hognestad og John Magne Fenne er klar for å dele av sine erfaringer fra de største anleggene i vår region
Maren Lootz Aarthun, Arnstein Hognestad og John Magne Fenne er klar for å dele av sine erfaringer fra de største anleggene i vår region

11. – 13. juni deltar vi på AquaNext med egen stand. AquaNext i Stavanger er en møteplass for norsk og internasjonal akvakultur, og her vil vi presentere våre tjenester innen landbasert oppdrett.

På AquaNext vil det nyeste innen teknologi, løsninger og prosesser bli presentert.  Vi har opparbeidet en god forståelse for kritiske faktorer i utvikling og planlegging av landbaserte oppdrettsanlegg og gjennomføring av byggeprosessen – noe vi vil presentere for besøkende på messen.

Suksesskriterier for et vellykket prosjekt:

For byggherre:

 • Mye involvering av driftsorganisasjon
 • Valg av prosessleverandør RAS tidlig i prosessen
 • Masterplan

For entreprenør:

 • Forstå risiko
 • Krav til kompetanse i egen organisasjon
 • Prosjekteringsmetodikk
 • Grensesnitt mot andre fag og byggherres egne leveranser

Prosjektil kan bistå oppdragsgiver i alle faser av prosjektet og tar ansvar for prosessen fra A-Å

 • Prosjektil foretar mulighetsstudier for aktuelle eiendommer.
 • Vurdering av planrisiko og prosess fra råtomt til ferdig regulert prosjekt.
 • Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for eiere til benyttelse i arbeid med finansiering.
 • Beslutning om entrepriseform og aktuelle samarbeidspartnere.
 • Utforming og design av bygningsmasse, valg av RAS-leverandør og sentrale leverandører.
 • Utarbeidelse av 3D-modeller av bygninger, innredning og installasjoner og RAS-anlegg.
 • Prosjektering VVA, landskap og tekniske anlegg.
 • Prosjektil er sertifisert for godkjenning av landbasert akvakulturanlegg iht. NS9416  – Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg.
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL