Prosjektil som samfunnsaktør

Fotballspiller viser glede etter målskåring i footballkamp.

Sponsorat

Vi i Prosjektil er med som sponsor til flere idrettslag, blant annet Viking Fotball, Bryne FK og Klepp IL. I tillegg har vi sponset Det Store Julespelet i Julebygda, Rogaland skiskytterkrets og BIF (Byggingeniørenes Linjeforening ved Universitetet i Stavanger).

I tillegg til sponsorarbeid er vi med og gir støtte til forskjellige organisasjoner – som blant annet Gatemagasinet Asfalt, Varmestuens venner og Barnekreftforeningen.

Søk om sponsorat innen 1. oktober. 

Søk om støtte

Aktivitet og engasjement er viktig for oss i Prosjektil. Derfor vil vi være med å fremme engasjement for barn og unge i samfunnet. Vi skal i år dele ut totalt 50.000 kroner til organisasjoner og gode formål.

Send ditt forslag til 
Søknadsfrist innen 15. mai.

Derfor støtter vi

Det er tre hovedgrunner til at vi er en aktiv sponsor og støttespiller til lokale lag og foreninger.

Økt synlighet

Vi ønsker å bli mer synlige. De siste årene har vi hatt en sterk vekst, og vi er nå en godt etablert bedrift som er totalleverandør av konsulenttjenester til byggebransen. Det er det ikke alle som vet.
Gjennom sponsing og markedsføring øker vi kunnskapen om Prosjektil. Det gjør at flere vil få øynene opp for oss, får vite hva vi kan tilby og vi vet at arbeid gjennom sponsorat gir oss oppmerksomhet og flere kunder.

Samfunnsengasjement

Prosjektil er en viktig samfunnsaktør. Vi er med i større byggeprosjekter – både bolig, skoler og andre viktige bygg. For at mennesker skal trives i sine bomiljøer trengs det mer enn fire vegger, tak og gulv. Det trengs et miljø rundt boligene som gjør at folk trives og føler seg hjemme i nabolaget.
Idrett og kultur er med på å berike folks hverdag, skape aktivitet og tilhørighet, og bidra til større trivsel i hverdagen.

Kulturell og sosial støtte

I tillegg til å støtte idretten har Prosjektil sponset og støttet flere andre former for kultur. En viktig del av dette er at vi vil anerkjenne det gode arbeidet som gjøres og gi en hjelpende hånd til de som har utfordringer i vårt samfunn.