Spennende og utfordrende SHA-oppdrag

Luratoppen, leilighetsbygg. Sandnes

Luratoppen – et navn som holder hva det lover. Selvaag Bolig skal bygge et femetasjes høyt leilighetsbygg med 36 leiligheter og vestvendte balkonger på toppen av bydelssenteret Lurabyen.

På resten av takflaten eksisterer en boligblokk, et sykehjem og et trivelig uteområde med både grønne og sosiale soner. Bærende konstruksjon er av massivtre, et miljø- og bærekraftig valg. Baderom installeres som baderomskabiner og balkongene får glassrekkverk. Med andre ord er dette et spennende prosjekt som byr på flere utfordringer knyttet til sikkerhet. Prosjektil er engasjert som SHA koordinator (KP og KU), og skal se til at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt gjennom hele prosjektet.

Noen av de største sikkerhetsutfordringene som vi har jobbet med under prosjekteringsfasen er:

  • Normaldrift opprettholdes i senter og sykehjem under hele byggeperioden.
  • Bygget reises med prefabrikkerte elementer som skal heises inn.
  • Eksisterende dekke på toppen av Lurabyen er ikke dimensjonert for å tåle støt/rystelser dersom tunge elementer skulle løsne fra innfestning.
  • Kulvert i grunn svekker styrken av underflate og medfører utfordring for plassering av krane.
  • Eksisterende grønne og sosiale soner skal være tilgjengelig for beboere ved sykehjem og boligblokk under hele byggeperioden.

Gjennom gode diskusjoner, nøyaktig planlegging, risikovurderinger og informasjonsdeling har prosjekteringsgruppen prosjektert frem gode løsninger som ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektet er nå i utførelsesfase og SHA koordinator ved Prosjektil følger prosjektet tett opp gjennom inspeksjoner, deltakelse på vernerunder og relevante møter.

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL