ÅPNING I 2019

Tore Helge Skretting legger heller ikke skjul på at han har følt at Sola-prosjektet har møtt mye motstand, men nå vil ha bare se framover – og glede seg over at hjertetbarnet han har kjempet for i 40 år blir realisert.

– Stridsøksen kan begraves. Nå får vi velodromen, sier Skretting til Aftenbladet.

Sola-ordfører Ole Ueland presenterte status for Sola Arena for ordførerne i samarbeidskommunene, lederne i Cykleforbundet, lederne av idrettsrådene i regionen, Folkehallene og folk fra sykkel- og turnmiljøet på klubbhuset til Sola Fotball onsdag. Og slik det nå ser ut, blir første spadestikk tatt i desember i år, byggeperioden er beregnet til rundt 19 måneder og åpning i september 2019.

 

REDUSERT PRIS

Opprinnelig var Sola Arena stipulert til 256 millioner kroner, men de nyeste overslagene viser at hallen kan bygges for rundt 215 millioner kroner. Det har flere entreprenører bekreftet i møte med Sola kommune og Folkehallene. Og før kronerullingen startes lokalt, er ca. 208 millioner av disse pengene sikret via interkommunale tilskudd fra Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola kommune på 131 millioner kroner. Det resterende beløpet er spillemidler (30 millioner), Kulturdepartementet har lovet ca. 15 millioner i anleggsmidler, 10 millioner fra Rogaland fylkeskommune, 4,5 millioner i pressområdetilskudd og interkommunalt tilskudd på 9 millioner.

Så langt har rundt ti entreprenører meldt sin interesse for å bygge Sola Arena, men Sola-ordfører Ole Ueland tror flere melder seg før anbudskonkurransen.

Foreløpig mangler drøyt 5 millioner kroner, som skal skaffes til veie via en kronerulling, der man selger en navneplate på setene i anlegget for 5000 kroner stykket, slik man i sin tid gjorde med stolene i Stavanger konserthus.

 

KRONERULLING FOR 5 MILLIONER

– Jeg tror vi skal klare 5 millioner kroner på den måten. Det tilsvarer 1000 seter, et oppnåelig mål, mener Tor Helge Skretting.

– Ja, dette klarer vi! følger Anne Kristoff opp. Hun er mor til Alexander Kristoff og fronter kronerullingen. Hun har søkt Brønnøysundregiseteret om et organisasjonsnummer for innsamslingsaksjonen, og denne starter straks det formelle er ordnet.

– Sola Arena er et kjempeprosjekt for hele sykkelmiljøet, men kommer også andre idretter til del. Turnsporten får for eksempel tilgang på 3000 kvadratmeter på indre bane, sier Kristoff til Aftenbladet.

Cykleforbundet orienterte også om status for velodromen i Asker. Denne skal bli et treningsanlegg, med en mindre bane enn på Sola. Velodromen i Asker får 200 meters bane, Sola 250 meter.

Finaniseringen i Asker er ikke i mål, men Cykleforbundet håper på oppstart i april 2018 og ferdigstillelse i juni 2019.