Slik sparer du strøm

Vi i Prosjektil kan hjelpe deg med å redusere strømforbruket i ditt bygg.

De høye strømprisene har vært et viktig og omdiskutert tema de siste månedene. NVE anslår at strømprisene de neste 20 årene vil være høyere enn de foregående 20 år.

Vi i Prosjektil kan hjelpe deg med å redusere strømforbruket i ditt bygg. Det er et energieffektiviseringspotensiale både i nybygg og i eldre bygg, og Prosjektil tilbyr energirådgivning innen begge kategorier. Energieffektivisering av bygg gir ikke bare reduserte kostnader, det vil også redusere miljøbelastningen ved eiendomsdriften og føre til et mer bærekraftig bygg. 

Hva gjør vi?

  1. Vi starter med å kartlegge bygget og anbefale energieffektiviseringstiltak som vil redusere energibruken til bygget.
  2. Tiltakene tilpasses hver enkelt kundes investeringsmulighet. Selv tiltak som krever en liten investering, kan gi en rask lønnsomhet.
  3. Vi kan også bistå med å lage en langsiktig tiltaksplan hvor kostnadsbesparelsen fra iverksatte tiltak benyttes til å investere i nye tiltak.

Prosjektil tilbyr også energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg i bygg, hvor begge er lovpålagte aktiviteter. For bygg som allerede har et energimerke kan vi anbefale tiltak for å forbedre byggets energimerke. Vi tilbyr også pakkeløsninger hvor vi kartlegger bygget, utarbeider energimerket, lager en tiltaksplan for forbedring av energikarakteren og/eller oppvarmingskarakteren til bygget. Deretter oppgraderer vi energimerket etter at forbedringstiltak er iverksatt.

Energivurdering av bygg krever at man gjennomgår byggets tekniske anlegg i detalj. Dette er et godt tidspunkt for å samtidig utarbeide en tiltaksplan for å redusere energiforbruket til bygget, basert på informasjonen om det tekniske anlegget som er kartlagt underveis i energivurderingen.

For mer informasjon – kontakt:

Louise Mitchell Tjøtta – rådgiver – louise.tjotta@prosjektil.no

Rune Hellerslien – rådgiver – rune.hellerslien@prosjektil.no

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL