Ta testen og se om du er kvalifisert – for vi søker etter flink SHA-koordinator innen bygg og anlegg.

Hva settes ofte som et minstekrav for verneutstyr på en byggeplass?

Sverre Heskestad,
daglig leder
Ai, ai, ai. Det var dessverre feil!
Yes! Det var riktig!

Vi søker etter flink SHA-koordinator innen bygg og anlegg.

Vi trenger en flink SHA-koordinator med minimum 2 års erfaring, men nyutdannede med spesiell interesse for fagområdet oppfordres til å søke

ARBEIDSOPPGAVER

  • Utarbeidelse av SHA-planer i bygge og anleggsprosjekter herunder et system for oppfølging av SHA-arbeidet, kontroll og rapportering, iverksettelse av tiltak og revisjoner.
  • Tilstedeværelse på byggeplass for oppfølging av SHA-arbeidet.
  • Påse at lover og forskrifter følges.
  • Påse at risikoforhold avdekkes under planlegging og prosjektering samt følges opp i utførelsesfasen.
  • Følge opp at samtidighet og rekkefølge  på arbeidsoppgavene ikke utgjør en risiko.
  • Rådgiver innen HMS arbeid.

ERFARING

  • Bachelor eller mastergrad innen bygg/anlegg (Samfunnssikkerhet eller master innen risikostyring og sikkerhetsledelse).
  • Fortrinnsvis minimum 2 års erfaring fra SHA-arbeid, men nyutdannede med spesiell interesse for fagområdet oppfordres til å søke.
  • Selvgående og initiativrik, må kunne kommunisere svært godt  med personell i ulike arbeidssituasjoner.
  • Må kunne kommunisere svært godt på norsk.

For mer informasjon om denne muligheten tar du kontakt med Aase Skjæveland // aase@hytech.no  //  992 88 936

Du finner mer om Prosjektil på www.prosjektil.no og en oversikt over de ledige stillingene på https://hytech.no/hytech-personell/prosjektil/

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search