Sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001

– Jeg trodde ISO-sertifikat var noe vi måtte ha, ikke noe vi trengte. Nå forstår jeg at dette passer utrolig godt med det vi jobber mot i Prosjektil. Vi skal gjøre byggebransjen bedre, og vi skal levere planer som virker. For å kunne lykkes må vi utvikle oss, sier daglig leder Sverre Heskestad.

Forenkling av interne prosesser er vell og bra, men til syvende og sist er vi avhengig av fornøyde kunder for å kunne drive videre. 

Oppdragene er som regel store og komplekse, og ofte må det tas spesielle hensyn til miljø. Når vi  definerer egen kundegruppe, omfatter den «alle som vil bygge»: alt fra nye Stavanger sykehus med en ramme på 11 milliarder, til idrettsanlegg og tung industri.

– Vi opererer i et fagfelt med profesjonelle kunder som leverer sterkt på disse områdene. Når vi kommer inn som rådgiver må vi minimum kunne matche deres nivå. Vi skal gjøre byggebransjen bedre, og vi skal levere planer som virker. For å kunne lykkes må vi utvikle oss.

Takk for hjelpen, Compendia. Med sertifiseringene har vi mulighet til å levere enda mer effektivt og minimere risikoen for feil.

Les mer om ISO-sertifisering og samarbeidet med Compendia. 

Ta kontakt

No data was found
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL