Se vår bærekraftsstrategi

Vi satser på miljø og bærekraft, og har utarbeidet en bærekraftsstrategi med grunnlag i FN sine 17 bærekraftsmål.

Det siste året har Prosjektil jobbet målrettet innen miljø og bærekraft. En egen avdeling for arbeidet er opprettet, og vi har hatt flere samlinger av alle ansatte for å jobbe med temaet. Strategien er bredt forankret i hele Prosjektil. 

Vi har plukket ut seks eksterne mål som vi mener er relevante for de tjenestene som vi kan tilby og tre interne mål som avspeiler Prosjektil som arbeidsgiver. For oss har det vært viktig å lage en bærekraftsstrategi som utløser handling.

– Strategien har et felles mål, nemlig å bidra til at byggebransjen og våre oppdragsgivere blir mer bærekraftige. For oss er det viktig at alle fagområder i Prosjektil tenker på miljø og bærekraft, sier leder for miljø og bærekraft i Prosjektil, Elin Schanche.

Last ned strategidokumentet

Ta kontakt

No data was found
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL