Vitengarden Jærmuseet

Vitengarden Jærgården

Om jobben

Kunde
Stiftinga Jærmuseet
Adresse
Kviavegen 99, Nærbø
År
2020
Rolle
Prosjekteringsleder, byggeleder, RIB, søker
Kontrakt
Totalentreprise

Ta kontakt

Ta kontakt

Eivind Helgeland
Avd. leder konstruksjon