Vi skal prosjektere Stavangers nye bydel

Gigantprosjektet i Hafrsby skal gi 4000 boenheter, handlesenter, næringsbygg, idrettsanlegg, skole og barnehage. Prosjektil skal ha en viktig brikke i dette store og spennende utbyggingsprosjektet. Vi har undertegnet en stor avtale innen kommunalteknisk prosjektering med Hafrsby. Arbeidet med utbyggingsprosjektet, som ligger mellom Madla og Revheim, er allerede i gang.

– Vi har hatt en flott start på 2021, der vi har inngått en stor avtale med Hafrsby. En slik avtale bekrefter vår posisjon som selskap, og vi ser fram til et stort og spennende samarbeid, sier daglig leder i Prosjektil, Sverre Heskestad.

Stas å vinne dette anbudet

Prosjektil ble valgt blant flere tilbydere. Avtalen inneholder prosjektering innen landskap, vei, vann og avløp samt rådgivende ingeniør bygg (RIB).

– Vi skal nå i gang med første del av prosjektet. B2 inneholder blant annet 490 boliger. Blant tilbydere av prosjekteringstjenester var Prosjektil de beste, både når vi vurderte faglighet, personell og pris, sier daglig leder for Hafrsby, Ingvar Sikveland.

Det er fem byggselskaper som har gått sammen og dannet utbyggingsselskapet Hafrsby.
Utbyggerne Øster Hus, Jadarhus Gruppen, Øgreid Eiendom Utvikling, Solon Eiendom og Mestergruppen Eiendom disponerer 53 % av utbyggingspotensialet. Målet er å utvikle ca 385 000 m² til boligformål.

Høy blågrønn faktor

Prosjektil skal jobbe med landskapsprosjektering. I dette prosjektet vil «Blågrønn faktor» være viktig. Det betyr ivaretakelse av grønne områder og vannhåndtering. I Hafrsby har utbyggerne lagt stor vekt på grønne lunger og flere områder med grøntdrag for de som bor her. Blågrønne innslag i omgivelsene har positive konsekvenser for bomiljøet. Også vannhåndtering blir stadig mer aktuelt i forhold til klimaendringer.

Hjertet i planen er et stort grøntareal som kommer til å framstå som et massivt park- og lekeområde, med toppmoderne idrettsanlegg som vil by på fotballbaner, tennisbaner og basketbane.

– Vi er allerede i gang med arbeidet som vil involvere 11 ansatte hos oss i 2021. Vi synes det er spennende å få være med i oppstarten av en ny bydel i Stavanger. Dette gleder vi oss til, sier Heskestad.

Om jobben

Kunde
Hafrsby
Rolle
Landskapsprosjektering
Kontrakt
Totalentreprise