Ny laksefabrikk i Årdal

Vi skal planlegge og prosjektere ny laksefabrikk i Årdal.  

Vest Havbruk har fått med seg Grieg Seafood og den Stavanger-baserte investorgruppen Omfar, og de skal nå investere 600 millioner kroner i første byggetrinn i det som blir et landbasert oppdrettsanlegg for postsmolt og matfisk. Gjennom selskapet Årdal Aqua skal de årlig produsere 5000 tonn fisk på land. Etter hvert skal produksjonen tredobles, hvis alt går etter planen.

I første omgang omfatter oppdraget et forprosjekt, hvor siktemålet er byggestart i 2021. Vi har en intensjonsavtale om å delta videre i kontraheringsfasen, detaljprosjekteringsfasen og byggefasen. Vi er svært motivert og klare til å gå i gang med forprosjektet.

– I Prosjektil har vi gjennom flere år samarbeidet med Vest Havbruk om bygging av prosjekter med landbaserte oppdrettsanlegg. Dette gjelder anleggene på Tytlandsvik, Fister og nå med forprosjektet Årdal, sier daglig leder i Prosjektil, Sverre Heskestad.

Det har utviklet seg et veldig godt samarbeid med Roger Viga og Nils Viga i sammen med deres organisasjon i Vest Havbruk.

Styrket kompetanse

– Dette samarbeidet har utfordret oss og styrket vår kompetanse slik at vi nå også er valgt til Årdal Aqua sin totalleverandør innen konsulenttjenester i forprosjektet, detaljeringsprosjekt og byggefasen. Vi har gjennomført flere tilsvarende prosjekter de siste årene, og ser på dette prosjektet som en ny bekreftelse på at vi er der vi ønsker å være som rådgiver for oppdrettsbransjen, sier Heskestad.

Vi tar også med oss de gode erfaringene fra et tidligere samarbeidsprosjekt med Vest Havbruk på prosjektet Tytlandsvik Aqua i Hjelmeland. Dette anlegget startet produksjon i 2019 og andre byggetrinn pågår nå.

Det som er ekstra kjekt med denne type oppdrag er det tverrfaglige samarbeidet med avdelingene våre. Både planavdeling, prosjektering RIB, RIE, RIV og VVA deltar i prosjektet sammen med prosjektleder og prosjekteringsleder. Entrepriseform er enda ikke bestemt, men det blir en form for oppdeling der en kommer til å vurdere entreprisen med leverandørprosjektering eller byggherreprosjektering. Det første en skal velge er RAS-leverandør. (Resirkuleringsanlegg for oppdrett av fisk på land).

Vi tror at vi som rådgiver gjør en bedre jobb når vi kan utnytte hele bredden på våre fagområder, men det stiller også strengere krav til den totale leveransen. Dette er utfordringer vi ønsker og trives med!

– Samarbeidet med oppdragsgiver er avgjørende i denne type prosjekter. Vi har meget gode erfaringer fra tidligere oppdrag. Årdal Aqua forventer kvalitet og vi må levere, og det skal vi selvsagt gjøre, sier en fornøyd Heskestad.

Om jobben

Kontrakt
Totalentreprise