Fisk på land i Ænes

Prosjektil har signert kontrakt med Veidekke og Ænes Inkubator om prosjektering av et landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Ænes i Sunnhordland. Kontrakten er på 18,5 millioner kroner, en av de  største enkeltkontrakten i vår historie!

– Signeringen av denne kontrakten er kjærkommen og viktig av mange grunner. Det betyr sysselsetting av flere folk i lang tid fremover. En stor del av vår totale kapasitet vil gå med på dette, sier John Magne Fenne.

Prosjektil tar med seg viktig erfaring med prosjektering av landbasert fiskeoppdrett fra flere anlegg i Ryfylke, blant annet i Tytlandsvik, på Fister og i Årdal.

En bransje i vekst

– Fisk på land er en bransje i vekst som vi har veldig tro på. Det finnes ikke så mange landanlegg ennå, så det er fremdeles pionerarbeid – arbeid vi har god kontroll på, og som er enormt spennende, sier Fenne.

Hovedbygget på anlegget i Ænes vil bli 10 000 m², og i tillegg vil det være ti støttebygg. Prosjektils rolle er prosjekteringsledelse, prosjektering og koordinering. Oppstart blir etter påske.

Ove Høiland er prosjekteringsleder, og Arnstein Hognestad er ansvarlig søker og ressurs på fiskeoppdrett. Arbeidet vil også involvere flere lokale underleverandører.

– Det er svært positivt at vi har bestillinger i stedet for avbestillinger. Det er noe som skal bygges og som skal leve og røre seg også fremover. Vi er kjempeglade, sier Fenne.

Foto: Tytlandssvik Aqua. Foto: AKVA group

Om jobben

Kunde
Veidekke og Ænes Inkubator
Kontrakt
Totalentreprise

Ta kontakt

John Magne Fenne