2020 Park – Regionens viktigste kontor- og boligpark

2020park illustrasjon

Alle illustrasjoner er gjort av Alliance arkitekturstudio AS

Kontorparken IK6 i 2020park skal bli Stavanger-regionens triveligste kontorpark. Kontorparken ligger strategisk plassert i knutepunktet hvor alle tre bussveiens linjer møtes.

Forusparken, som også inneholder 10.000 m² bolig, skal gi 4000 kontorarbeidsplasser med tilhørende møteplasser og servicetilbud og er første byggetrinn i en større utbygging for bryggeriområdet på Forus.

Prosjektil har hatt det planfaglige ansvaret for utarbeidelse av plandokumentene og har styrt reguleringsprosessen.

Fremtidsrettet

– Det er utrolig spennende å være med i et så stort og fremtidsrettet prosjekt. 2020park på Forus tar miljøutfordringen og kortreist hverdagsliv på alvor. Prosjektet er spennende, innovativt og tar nullvekst i biltrafikk på alvor, sier Martin Lillesand fra arealavdelingen i Prosjektil.

Ferdig utviklet vil hele IK6 i 2020park inneholde kontorarbeidsplasser, boliger, kaféer, restauranter og lokale tilbud fordelt på om lag 92.000 m² bygningsmasse.

Prosjektil har styrt reguleringsarbeidet og har utarbeidet bestemmelser, plankart og planbeskrivelsen til planforslaget. I tillegg har Prosjektil hatt prosjektledelse for planarbeidet og et overordnet koordineringsansvar for kvalitetssikring av underlagsdokumentene.

– I et så stort og komplisert prosjekt har det vært svært viktig å kvalitetssikre at alt arbeidet som gjøres i forbindelse med reguleringsplanen er konsistent, sier Martin Lillesand.

Miljøprofil og kortreist hverdagsliv

Prosjektet er første byggetrinn i masterplanen for det gamle bryggeriområdet på Forus. Området skal på sikt transformeres til en attraktivt, aktiv og vitalt område.

Den delen som reguleres nå vil i og med plasseringen inntil Bussveien bli et nytt sentrum for eksisterende og nye boliger og arbeidsplasser. Utbyggingen skal gjennomføres med fremtidsrettet miljøprofil for bygg, energiløsninger og høy funksjonalitet. Som et verktøy for å oppnå dette er er det søkt BREEAM Community sertifisering for prosjektet.

Med sin strategiske plassering med krysset bussveien og Forusbeen vil Forusparken bli det naturlige urbane sentrum for Forus. Prosjektet tar målene i byvekstavtalen og nullutslippsmålene på alvor, og vil være med på å redusere transportbehovet og dermed utslippene betraktelig.

Møteplass for ansatte og beboere

Attraktive torg, definerte byrom, aktive fasader og en mengde spisesteder som vil erstatte kantiner for prosjektets kontorarbeidsplasser, vil bidra til et trivelig miljø og mange uformelle møteplasser for både ansatte, beboere og andre besøkende.

Ved å utvikle Forusparken som inneholder et mangfold av tilbud og aktiviteter begrenses brukernes og beboernes behov for forflytning og bruk av kjøretøy. Prosjektet planlegges med en veldig lav parkeringsdekning. Prosjektet er planlagt slik at det ikke skal være nødvendig å bruke bil hverken til/fra jobb eller i løpet av arbeidsdagen.  Kontorarbeidsplasser mikses derfor med nærhandel og servicetilbud som dekker dagligdagse behov.

Om jobben

År
2020
Kontrakt
Totalentreprise