RAMMEAVTALE MED STAVANGER OG SOLA KOMMUNE

Prosjektil har nylig inngått rammeavtale med Stavanger kommune og Sola kommune for levering av prosjektadministrative tjenester.

Kontraktene er inngått med en varighet på 2 år med mulighet for ytterliggere opsjon på 2 år for Stavanger kommune, mens avtalen for Sola Kommune er det en inngått en avtale på 1 år med opsjon på 1+1+1 år.

Forventet omsetning i kontraktene er 2,5 og 5mill. i året, og skal i hovedsak utføres som byggeledelse

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post så tar vi kontakt med deg.

Ikke leselig? Endre tekst.

Skriv inn og trykk Enter for å søke