Prosjektils Breeam-team

Alle illustrasjoner er gjort av DARK Arkitekter

Fokuset på bærekraft i byggeprosjekter og lokalområder blir viktigere og viktigere. Prosjektil er involvert i to Breeam Community-prosjekter – ett som akkurat er ferdig og ett som er i startgropen.

I juni i år kunne jubelen endelig slippes løs – 2020park fikk toppkarakteren “Outstanding” på sitt planlagte prosjekt Forusparken. Ikke bare er 2020park det første prosjektet i Norge som får en Breeam Community-sertifisering, det er også ett av tre prosjekter i hele verden som har fått scoren “Outstanding”. Og nevnte prosjekt har altså fått 93 – den høyeste scoren i verden.

– Det er superspennende! Jeg er veldig glad for å ha fått være med på 2020park. Det har vært et utrolig lærerikt og spennende prosjekt å være med på, sier Martin Lillesand i Prosjektil som har hatt det planfaglige ansvaret for utarbeidelse av plandokumentene og har styrt reguleringsprosessen.

Les Aftenbladets artikkel om 2020park

Breeam, eller Building Research Establishment Environmental Assessment Method, er det eldste og mest brukte miljøklassifiseringssystem for eiendom i verden. Tidligere kunne man bare Breeam-sertifisere bygg (Breeam-Nor), der man vurderte byggematerialer, energiklasse og hele byggeprosessen. I den nyere sertifiseringen, Breeam Community, ser man på utviklingen av hele områder hvor man også legger vekt på medvirkning, transport, arealbruk og økologi og sosiale og økonomiske aspekter.

Helhetlig plan

Å få denne klassifiseringen henger høyt, og det stilles veldig høye krav til gjennomføring.
Det betyr at man må ha en helhetlig plan for alt fra støy- og lysforurensing til sykkelstier, hvordan man beveger seg rundt og gjennom området, hvilke tjenester og næringer som er leietagere, og hvordan man kan styrke sosial utjevning og økologiske forbedringer.

En del av disse kravene finnes allerede i Plan- og bygningsloven og i kommuneplaner, men ved en Breeam Community er det altså enda strengere og flere krav. Alt skal være gjennomtenkt – og bærekraftig. Butikker og tjenester skal finnes på gateplan, og det skal være kortere vei til bussholdeplassen enn parkeringsplassen. Det skal legges opp til kortreist hverdagsliv – man skal rett og slett kunne jobbe, trene og handle uten å måtte ty til bilen.

I arbeidet med Forusparken har flere aktører samarbeidet om utviklingen av prosjektet – både arkitekt, 2020park og ÅF Advansia har bidratt på hver sin måte til at scoren ble så høy.

– Vi vant blant annet på fokuset på å ta vare på det biologiske mangfoldet, på bærekraft, på nærheten til bussveien, byggemateriale, på gjenbruk og oppgradering av et gammelt industriområde og miljøvennlig overvannshåndtering. Poenget med Breeam er at du skal ha en helhetlig tanke bak alt det du foretar deg og jobbe systematisk og helhetlig med bærekraft, sier Lillesand.

Les om Prosjektil og 2020park i Teknisk Ukeblad

Tidlig medvirkning

En Breeam-prosess handler om tverrfaglighet og medvirkning.

– En av fordelene med å jobbe med en Breeam-prosess er at alle fagmiljøene blir skrudd på veldig tidlig. En må sitte fra dag én rundt samme bord, og alle får høre hverandres synspunkter. Økologen kommer med sine betraktninger, VA-ingeniør med sine. Dermed får en knadd det sammen og ender opp med et bedre prosjekt enn hvis man ikke hadde gjort det.

En annen stor fordel ved Breeam Community-prosessen er at når medvirkningen skjer tidlig, så vil eventuell støy og konflikter kunne adresseres og håndteres i en tidlig fase.

– Når eventuelle konflikter eller protester blir lagt på bordet veldig tidlig, så har en mulighet til å løse det tidlig. Når det så kommer til offentlig ettersyn, så er det lite konflikt og en mye raskere og mer forutsigbar prosess inn til mål, sier Lillesand.

Økt fokus på grønne bygg og områder

Fokuset på Breeam, både på bygg og områder har vært til stede i privat sektor en stund, forteller Oddbjørn Wornæs i Prosjektil.
– Nå ser vi også at offentlige byggherrer – som gjerne har sittet litt på gjerdet – kommer mer og mer på banen, både på plan og rehabilitering og nybygg. Vi går en spennende fremtid i møte, sier Wornæs.

Prosjektils erfaring med Breeam-arbeid har vært veldig viktig for å åpne dører både i kjente og nye markeder, forteller han.

Selv om Prosjektil akkurat har fått navnet sitt på sertifikatet for verdensrekorden i Breeam Community, så er det full fart videre. Et nytt Breeam Community-prosjekt i Stavanger er i startgropen, såpass i startgropen at det er mye som ikke kan kommuniseres om det ennå.

I tillegg til de to Breeam Community-prosjektene, jobber Prosjektil for tiden med tre videregående skoler som skal sertifiseres i Breeam-Nor og to andre prosjekter for Stavanger kommune.

Vil du vite mer om Breeam Communities og hvordan vi kan hjelpe ditt prosjekt? Ta kontakt!

Paul Korsberg
Send epost

Oddbjørn Wornæs - Prosjektil

Oddbjørn Wornæs
Send epost

Del gjerne:
Les også:

Start typing and press Enter to search