Prosjektil utvider – åpner nytt kontor i Skien

Per Helge Ollestad - Prosjetil Sør

Prosjektil vokser og åpner nytt kontor i Skien. Det nye kontoret blir Prosjektils første utenfor Rogaland og skal levere rådgivende ingeniørtjenester i området fra Drammen til Kristiansand.

– Vi begynner å få et fotfeste i større deler av landet. Området vi dekker geografisk har allerede vokst, og vi ønsker en sterkere tilstedeværelse i sør. Dette er et viktig strategisk skritt for oss, sier Sverre Heskestad, daglig leder i Prosjektil.

Per Helge Ollestad blir leder av Prosjektil Sør

Prosjektil Sør skal ledes av Per Helge Ollestad, som har over 30 års erfaring fra bransjen, blant annet som gründer og medeier av Dimensjon Rådgivning. Ollestads spesialkompetanse er innen vei, vann og avløp.

– Vi er storfornøyde med å ha Per Helge Ollestad som vår nye spydspiss på Sør-Østlandet, og vi gleder oss til å dra veksler på hverandres kompetanse, erfaring og nettverk. Ollestads erfaring og vår merkevare blir en suksesskombinasjon, sier Heskestad.

– Jeg gleder meg til å jobbe mot markedet i grenlandsområdet og være med på å skape og utvikle et selskap med lokal forankring. Å ha støtte av en oppegående organisasjon med kompetanse og erfaring gjør at vi kan gå inn og tilby et fullt spekter av tjenester fra første dag, sier Per Helge Ollestad.

Det nye kontoret åpner 2. november 2020 i Trommedalsveien 241 i Skien.

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL