Prosjektil Sør

Prosjektil Sør er et lokalt eid rådgiverkontor lokalisert på Rødmyr i Skien, med utspring fra Prosjektil i Stavanger. Vi kan tilby lokal kunnskap og tilknytning, sammen med kapasitet og kompetanse fra Stavanger.

Vi tilbyr tjenester innen vann- og avløp, veiprosjektering, utarbeidelse av reguleringsplaner, prosjektledelse og mer.

Vi kan tilby:

  • Utarbeidelse av reguleringsplaner
  • Prosjektadministrasjon
  • Byggherreombud
  • Overordnet planlegging / hovedplaner
  • Kostnadsoverslag for infrastrukturprosjekter
  • Planlegging av VA-tekniske anlegg som pumpestasjoner og høydebasseng
  • Saneringsplaner
  • Byggeplaner for bolig- og industriområder
  • Tomteplaner
  • Løsninger for overvannshåndtering

Vi bruker de mest moderne verktøy for modellering og tegning og har lang erfaring fra bransjen. Kontoret i Skien består av en blanding av erfarne og nyutdannede ingeniører.

Ta kontakt

Per Helge Ollestad

Ta kontakt

Per Helge Ollestad
Daglig leder Prosjektil Sør

Ta kontakt

Per Helge Ollestad
Per Helge Ollestad
Daglig leder Prosjektil Sør
Ledelse, Prosjektil Sør
Kjetil Arvesen Nesheim
Kjetil Arvesen Nesheim
Prosjektil Sør
Simen Ervik
Simen Ervik
Prosjektil Sør

Nå trenger vi flere entusiastiske medarbeidere!

Våre ansatte er den viktigste ressursen vi har, og alle som jobber i Prosjektil har et personlig engasjement både i møte med kunder og prosjekter. Vi har flere ledige stillinger!
Kvinnelig ansatt i Prosjektil