Prosjektil satser på miljø og bærekraft

Prosjektil etablerer egen avdeling for miljø og bærekraft. Satsingen skal ledes av Elin Schanche, som starter i stillingen 1. oktober.

Elin Schanche kommer i dag fra stillingen som daglig leder i Grønn By. Hun har  ledererfaring fra blant annet Greater Stavanger, Sparebanken SR Bank og Avinor. I tillegg har Elin mange verv – både politisk og i ulike selskaper og organisasjoner. Samlet utgjør dette en bakgrunn som vi vet vil være attraktiv for både Prosjektil og kundene våre. Elin Schanche vil også inngå i Prosjektils ledergruppe, og være en viktig stemme i videre utvikling av selskapet.

Prosjektil er distriktets største lokaleide rådgiver innen bygg og anlegg med totalt 90 ansatte.

– Miljø og bærekraft er et av de områdene som har ligget mellom flere avdelinger i Prosjektil. Vi er derfor veldig glade for at vi nå kan tilby dette fagområdet gjennom en egen, og tydelig satsing. Prosjektil ønsker med dette å ta en enda større og tydeligere posisjon innen bærekraft og det grønne skiftet i vår bransje. Dette krever spesialisering og de rette ressursene. Elin Schanche var vårt førstevalg, en stor ressurs innenfor fagområdet og som vi er utrolig stolte av å ha fått med på laget, sier daglig leder Sverre Heskestad.

Prosjektil vil satse bredt innen miljø og bærekraft. Viktigst for oss er at våre råd og vår kompetanse skal bidra til merverdi for kundene våre. Dette er ikke lenger valgfag! Vi er stolte av at vi har kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere som deler vår entusiasme for faget, og vi har målsetning om å være en betydelig aktør innen kort tid. Nå er det nok prat og på tide å gi gass!

Med Elin Schanche på laget får vi mulighet til bygge opp et fagmiljø innenfor miljø, bærekraft og sirkulær økonomi.

– Jeg gleder meg til å kunne lede oppbyggingen av et godt fagmiljø innen miljø og bærekraft i Prosjektil, som igjen vil komme kundene til gode. Jeg oppfatter og kjenner Prosjektil som en bedrift som er framoverlent og har høye ambisjoner, sier Elin Schanche

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL