Prosjektil er medlem i Grønn By

Hurra for nye tanker, nye løsninger, nye samarbeid og alt som spirer og gror! Prosjektil har blitt medlem i Grønn By, og sammen dytter vi regionen vår i bærekraftig retning.

Hva skal til for at en region er god å bo i?

Gjennomtenkte, attraktive uterom, bærekraftige kontorbygg, smarte lokalområder – alle trenger en plan hvor både helheten og detaljene er tenkt på. Prosjektil er et tverrfaglig ingeniørmiljø innen bygg og anlegg med 85 ansatte som jobber innen prosjektering, arealplanlegging og prosjektadministrasjon.

Start video

Grønn By er også en pådriver for å benytte Breeam NOR og Breeam Community i arbeidet med planer og byggeprosjekter.

Prosjektil har flere Breeam-Nor-bygg på CV-en, og vi jobber også med Breeam Community-prosjekter. 2020park på Forus er det første prosjektet i Norge som får en Breeam Community-sertifisering, og det er også ett av tre prosjekter i hele verden som har fått scoren “Outstanding”. Her har Prosjektil hatt det planfaglige ansvaret for utarbeidelse av plandokumentene og har styrt reguleringsprosessen.

Sammen med Grønn By og flere andre aktører er vi allerede i gang med to pilotprosjekter for å skape uteområder som folk bruker og liker, som virker for folk og på folk. Det skal nemlig være godt å bo i regionen vår – både nå og i lang tid fremover.

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL