PROSJEKTERING

ELNETT

Prosjektil tilbyr tjenester innenfor alle oppgaver innenfor elnett, inkludert kraftanlegg og kraftoverføring. Tjenester inkluderer prosjektering av høyspentlinjer, jordkabler, master, nettstasjoner, transformatorstasjoner og infrastruktur for byggefelt. Prosjektil utfører prosjekteringstjenester i alle faser av prosjektene, inkludert forberedelser, design, tilsyn, konstruksjon og vedlikehold av elnett.

Prosjektil kan også tilby tjenester innenfor prosjektledelse, kvalitetskontroll, kostnadsberegninger, pålitelighetsvurderinger og miljøkonsekvensutredninger for elnett.

KONTAKT
SVERRE HESKESTAD
Daglig leder
+47 918 78 245
sverre.heskestad@prosjektil.no

FJERNVARME / FJERNKJØLING

Prosjektil har bred kompetanse i prosjektering av fjernvarme, fjernkjøling, nærvarme og nærkjøling. Kompetansen er opparbeidet gjennom samarbeidsprosjekter med Lyse og flere store utbyggere av boligfelt og næring. Vi kan levere planer, detaljer, utføre dimensjonering, gi faglige råd om løsninger og energieffektivisering, samt prosjektere sentraler for denne typen anlegg.

Vi ser en spesielt stor etterspørsel etter denne typen prosjektering sammen med prosjektering av vei, vann og avløp. Dette gir utbygger trygghet i løsningene og tverrfaglig kontroll på grøftesnitt og plassering.

Vi har flere medarbeidere med kompetanse innenfor fagfeltet og ser på dette som et viktig området for fremtiden.

KONTAKT
MORTEN LENDE
+47 915 92 862
morten.lende@prosjektil.no

KOMMUNALTEKNIKK

I vår avdeling Kommunalteknikk har vi 7 ansatte med variert erfaring og bakgrunn i alle faser av prosjekter inkludert planlegging, forprosjekt, rammeplaner, detaljprosjektering, prosjektledelse, byggeledelse og uavhengig kontroll.

Avdelingens fagområder er:

 • Vann- og avløpsteknikk
 • Veiplanlegging
 • Prosjektering av fjernvarme/fjernkjøling
 • Landskapsplanlegging inkl. lekeplasser og friområder

Spesielt har vi sterk erfaring innen prosjektering av VA, fjernvarme og fjernekjølingsanlegg for store og små prosjekter (både privat og offentlig) samt rådgivning innen VA teknikk – kapasitetsvurdering, hydrauliske analyse, pumpestasjoner, No-Dig, og overvannshåndtering.

Våre avdelinger Kommunalteknikk og Arealplanlegging jobber svært tett for å gi en «one-stop» løsning spesielt ved overordnet planer for VA.  Gjennom våre interne «workshops» tar vi sikte på å forstå dagens regelverk spesielt vedrørende overvannshåndtering og levere kostnadseffektive løsninger for våre kunder.

KONTAKT
SINDRE BØE
+47 986 52 288
sindre@prosjektil.no

RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO

Prosjektil prosjekterer alle typer elektrotekniske anlegg for offentlige- og private utbyggere, og utarbeider tegninger og skjema for elektroentreprenører og totalentreprenører.

Vi utfører rådgivende ingeniørtjenester innen elektroteknikk, elkraft, tele- og automatisering, heisanlegg og nødstrøm, med hovedvekt på bygg og anlegg for skoler, sykehjem, kirker, kontorbygg, industri, boligblokker m.m.

Prosjektil har rådgivere med allsidig erfaring innen elektroteknikk. Våre rådgivere består av ingeniører og sivilingeniører med mellom 5 til 35 års erfaring innenfor planlegging av elektriske anlegg. I tillegg har flere av våre ingeniører fagbrev.

Vi ser oss derfor i stand til å behandle alle deler av elektriske anlegg på et faglig forsvarlig nivå og etter de økonomiske retningslinjer byggherren trekker opp for sine prosjekter.

Prosjektil har i samarbeid med Efla Hf medarbeidere med spisskompetanse innenfor lysdesign, lyddesign, automatiseringsteknikk, teleteknikk og IKT og høyspenningsteknikk.

Vi har godkjenning i høyeste tiltaksklasse innenfor ansvarsområdene prosjektering og kontroll av prosjektering for brannalarm, nødlys og ledesystem.

KONTAKT
SVERRE HESKESTAD
Daglig leder
+47 918 78 245
sverre.heskestad@prosjektil.no

RÅDGIVENDE INGENIØR VVS

Prosjektil har dyktige ingeniører som prosjekterer innenfor VVS og energi. Vi har erfaring med både private og offentlig utbyggere. Vi lager detalj- og funksjonsbeskrivelser, alt etter kundens ønsker – store eller små prosjekter. Vi prosjekterer og tegner for tekniske entreprenører og totalentreprenører.

Vi prosjekterer VVS-anlegg innenfor alle bygningskategorier:

 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Energiforsyning
 • Energisentraler gassanlegg
 • Automasjon og styringssystemer
 • Kuldeteknikk

Våre ingeniører kan også gi råd innenfor inneklima og innemiljø, radon og legionella.

Prosjektil har rådgivere som kan energi – og som kan optimalisere bygg og tekniske løsninger for å oppnå maksimal energibesparelse innenfor rehabilitering og nybygg. Vi energimerker også bygninger.

Prosjektil har som mål å prosjektere energi- og miljøvennlige bygninger. Bærekraftige bygninger er framtiden i byggebransjen.

BIM-verktøy benyttes i alle prosjekter. Tegninger utarbeides i tegningsprogrammer som AutoCAD og AUTODESK.

KONTAKT

MORTEN LENDE
+47 915 92 862
morten.lende@prosjektil.no

Del gjerne:

Skriv inn og trykk Enter for å søke