Prosjektbesøk på Island

Vi er godt i gang med arbeidet på Island, og denne uken var vi på prosjektbesøk. Prosjektil er engasjert av First Water til å bistå med prosjektledelse og prosjektering på et gigantisk landbasert lakseoppdrettsanlegg. Ved ferdig utbygd anlegg skal det produseres 43.000 tonn ferdigsløyd laks.

Mandag og tirsdag denne uken har vi vært på byggeplassen og hatt møter med resten av prosjekt-teamet på Island. Prosjektil sitt reisefølge bestod av prosjektledelse, pakkekoordinatorer og disiplinledere. Det har vært interessant og nyttig å få omvisning på byggeplassen sammen med byggeledelse fra First Water.

Vi har også brukt tiden på møter og diskusjoner med resten av prosjektgruppen fra First Water. Turen har vært inspirerende, og vi ser frem til videre arbeid med First Water.

Søndag var Prosjektil-gjengen på teambuilding og var blant annet på en aldri så liten ridetur.

Fakta om prosjektet:

Prosjektet gjennomføres over seks byggetrinn, og byggetrinn én er allerede i gang.
Totalt omfang av prosjektet:

  • Areal tomt: 330 mål
  • Areal bygg: 125 000 m2
  • Årlig produksjon: 51 000 tonn
  • Investering: 7300 MNOK
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL