Prosjekt­administrasjon

Prosjektil ønsker å bidra og har kompetanse innen alle entrepriseformer og typer bygge- og anleggsprosjekter.

Prosjektil har hatt jevn økning i bemanning, omsetning og ordrereserve. Vi er nå 18 prosjekt- og byggeledere.

Selskapet har som mål å videreutvikle seg som et av de ledende prosjekt- og byggelederfirmaene i regionen. Prosjektil skal være en foretrukket leverandør for våre eksisterende kunder og skal være i en posisjon der alle byggherrer vurderer Prosjektil sine tjenester ved innhenting av prosjektadministrativ støtte. Prosjektil skal være en tydelig rådgiver som er oppdatert på lover og forskrifter, samt aktuelle standarder innen fagområdet. Vi skal gi gode, tydelige og ærlige råd som bidrar til at byggherren oppnår merverdi i sine prosjekter og at resultatet er i henhold til kundens forventningene.

Prosjektil er stolte av å ha rammeavtaler med noen av de største lokale offentlige utbyggerne som Rogaland FK, Avinor, Lyse, Sandnes kommune, Randaberg kommune, Rennesøy kommune, Time kommune m.fl. Samtidig som vi jobber for store lokale byggherrer og utbyggere, og satser sterkt mot et enda tettere samarbeid med private aktører.

Prosjektil ønsker å bidra og har kompetanse innen alle entrepriseformer og typer bygge- og anleggsprosjekter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester og utvikler oss stadig innen nye områder.

BYGGHERREOMBUD

Byggherreombudet har følgende sentrale oppgaver:

 • Være byggherrens høyre hånd i en totalentreprise
 • Utarbeide beskrivelse og tilbudsgrunnlag sammen med byggherre, basert på behov og analyser av prosjektet
 • Bistå eller gjennomføre konkurranse og kontrahering av entreprenører
 • Følge opp kontrakten under utførelse
 • Rådgi byggherre under utførelse
 • Styre økonomien i henhold til kontrakt
 • Følge opp økonomien mot kontrakt om dens bestemmelser
 • Følge opp og evaluere entreprenørens løsninger og kvaliteter
 • Lede byggherremøter
 • Ivareta byggherrens HMS i henhold til byggherreforskriften
 • Gjennomføre overtakelse
 • Påse FDV-dokumentasjon til rett tid og med rett innhold

KONTAKT
ODDBJØRN WORNÆS
+47 928 07 667
oddbjorn@prosjektil.no

BYGGLEDELSE

De overordnede arbeidsoppgavene for en byggeleder definerer vi slik:

 • Være daglig leder på byggeplass, oftest i delt entreprisemodell
 • Ha ansvar for HMS, framdrift, økonomi og kvalitet i forhold til de forutsetninger som er gitt i anbudet og kontrakter med entreprenører
 • Rapportere til prosjektleder
 • Ha ansvar for byggeplassen fra oppstart til overlevering
 • Med fordel delta allerede fra starten av prosjektet
 • Lede overtakelse
 • Kalle inn og lede garantibefaringer
 • Følge opp reklamasjoner

KONTAKT
KÅRE VÅGE
+47 926 96 314
kare.vage@prosjektil.no

MORTEN LENDE
+47 915 92 862
morten.lende@prosjektil.no

BYGGELÅNSKONTROLLØR

Byggelånskontrolløren skal:

 • Jobbe for finansieringsinstitusjoner for å ivareta og kontrollere deres interesser i forhold til finansiering i byggeprosjektet
 • Påse at framdrift, kvalitet og totaløkonomi følger de inngåtte avtaler og kontrakter, og sikre at bankens interesser som låntaker eller garantist ivaretas gjennom prosessen
 • Gjennomføre fakturakontroll og rapportering til bank

KONTAKT
ODDBJØRN WORNÆS
+47 928 07 667
oddbjorn@prosjektil.no

PROSJEKTLEDELSE

En prosjektleder fra Prosjektil har overordnet ansvar for:

 • Prosjektet fra A til Å
 • Økonomi, framdrift og kvalitet
 • Brukermedvirkning til prosjektet
 • Ivaretakelse av byggherreforskriftens krav til HMS i prosjektet
 • Styring og rapportering av framdrift i prosjektet
 • Sammensetting av prosjektgruppe samt lede denne
 • Programmering av prosjektet

Prosjektleder skal dessuten:

 • Være byggherrens nærmeste bindeledd til prosjektet
 • Utarbeide budsjett og kostnadsrammer for prosjektet

KONTAKT
ODDBJØRN WORNÆS
+47 928 07 667
oddbjorn@prosjektil.no

PROSJEKTERINGSLEDELSE

Hovedoppgavene til en prosjekteringsleder kan oppsummeres slik:

 • Lede prosjekteringsgruppen
 • Være byggherrens representant overfor de prosjekterende
 • Være ansvarlig for gjennomføring av prosjektering
 • Ha hovedfokus på grensesnitt mellom prosjekterende og tverrfaglig kontroll
 • Med fordel inneha rollen som ansvarlig søker

I funksjonen ligger også ansvar for:

 • Framdrift på prosjektering
 • At de økonomiske forutsetningene i prosjektet ivaretas i prosjektering
 • At de kvalitetsmessige kravene ivaretas i prosjektering
 • Å koordinere brukerbehov og for at brukertilpasninger blir medtatt
 • At myndighetskrav, lover og forskrifter blir fulgt i prosjekteringen
 • At forutsetningene mot HMS og byggherreforskriften ivaretas i prosjekteringsfasen

KONTAKT
ODDBJØRN WORNÆS
+47 928 07 667
oddbjorn@prosjektil.no

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search