Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Prosjektil samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Denne erklæringen inneholder informasjon som du har krav på, når det samles inn opplysninger fra prosjektil.no. Du får også generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Sverre Heskestad er Prosjektils behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Bedriftens navn, organisasjonsnummer, navn på kontaktperson(er), adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen

Vi lagrer kundeopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden, eksempelvis svare på forespørsler, sende tilbud, og gjennomføre prosjekter for kunden.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har gitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kundeforhold. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere og underleverandører.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kundeforhold lagres i vårt kunderegister. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til daglig leder Sverre Heskestad.

Matomo Analytics

Vi vil i nær fremtid gå over til Matomo Analytics for å bedre ivareta personvern og etterkomme GDPR i forhold til sporing, lagring og håndtering av sporingsdata på våre nettsider. I en overgangsfase vil vi da kjøre analyseverktøyet Matomo Analytics parallelt med Google Analytics.