På tvers av generasjoner

Kvalitet i bomiljøer skal være med på å fremme menneskers livskvalitet. Dette er viktig i all boligutvikling. Disse kvalitetene kan for eksempel være variasjon i boligfordeling, størrelser og befolkningssammensetning. Også nærhet til viktige hverdagsfunksjoner, trygge og gode forbindelser eller utformingen av uterommene er viktig.

Siden 2019 har Prosjektils landskapsavdeling arbeidet med Eplestien på Tasta. Dette har vært et spennende, utfordrende og nytenkende prosjekt. Sosial bærekraft har en sentral rolle i prosjektet, med et mål om fellesskap mellom mennesker i alle aldre. Prosjektet begynner nå for alvor å ta form. De første beboerne har flyttet inn, og første del av utomhus er ferdigstilt.

Prosjektet omfatter fire boligblokker og tre felt med rekkehus, samt leke- og uteoppholdsarealer. Prosjektil har hatt ansvaret for utformingen av sistnevnte. Helen&Hard er arkitekt for prosjektet, mens INEO Eiendom er tiltakshaver. Sola Bygg er totalentreprenør for utførelsen.

Utforming

Identitet, økologi, klima, miljø og sosiale treffsteder har vært helt sentrale elementer i utformingen av uteområdene. Sammen med variasjonen av boligtyper, ulike aktiviteter og fellesområder er målet å skape mulighet for et unikt fellesskap blant beboerne. I uteoppholdsarealene finner man både drivhus, felleshus og parsellhager for å underbygge dette.

Å spille på lag med terrenget har vært et viktig premiss i prosjektet, med 18 meter høydeforskjell fra sør til nord i prosjektområdet. Dette er brukt aktivt, både i utformingen av uteoppholdsarealer og boligblokkene, samtidig som universell utforming skal sikres. I samarbeid med Helen&Hard har byggene blitt godt bearbeidet inn i terrenget.

I uteoppholdsarealene har det vært fokus på å bruke stedegen og insektvennlig vegetasjon. Det er i tillegg lagt opp til at en stor del av beplantningen skal gi nytteverdi til beboerne, som frukttrær og bærbusker. Det er plantet seks ulike typer epletrær i området, samt ulike typer plomme-, pære- og kirsebærtrær. I tillegg har man andre typer trær som gir årstidsvariasjon.

Det har vært et stort ønske fra starten å gi uteoppholdsarealene en egen identitet. Flere av lekeelementene er designet spesielt til dette området, med referanse til jordbruk som tidligere var en del av området. I tillegg er terrenget brukt aktivt, sammen med åpne overvannsløsninger, for å skape lekeverdi. Insektshoteller og fuglehus gir rom for utforsking, læring og undring.

Ineo Eiendom har utviklet et eget konsept for beboerne, hvor de kan låne utstyr som de kan ha til bruk i sitt eget hjem eller i uterommene. I drivhuset kan man for eksempel finne redskaper til bruk i parsellhagene, mens i felleshuset kan man finne racketer til bordtennisbordet.

Fakta

  • Sted: Tasta, Stavanger kommune
  • Prosjekttype: Boligutbygging
  • Tiltakshaver boligblokker og grøntområder: Ineo Eiendom
  • Tiltakshaver rekkehus: Øster Hus
  • Landskapsplanlegger: Prosjektil AS
  • Arkitekt: Helen&Hard
  • Totalentreprenør: Sola Bygg

Ta kontakt

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL