Hvordan pusser man opp et kjøpesenter som er i drift?

Kjøpesentrene er stadig i utvikling. Nye butikker skal inn, noen flyttes på, utvidelse og oppgraderinger. I tillegg skal alt driftes som normalt. Hvordan er dette egentlig mulig?
– Ikke noe problem, sier Roald Rege Olsen som har lang erfaring i å pusse opp kjøpesentre som er i drift. Olsen viser frem Stadionparken og Maxi Sandnes hvor Prosjektil har bidratt med store og små endringer de siste årene.

Oppstart

– Det hele starter med at en leietaker ønsker å flytte inn i kjøpesenteret, som gjør at senterledelsen må tilpasse lokalet til den nye leietakeren, forteller Olsen.
– Min rolle starter med at jeg ser på eventuelle tomme lokaler og utarbeider en plan for å få den nye leietakeren inn på senteret. Etter at skisser er laget med ønsker fra leietaker, utarbeides det arbeidstegninger på vårt kontor. Da skal alt prosjekteres i forhold til lover og forskrifter.

Drift og prosjektledelse

– Det er mange aktører som samarbeider under oppussingen. I tillegg skal driften og kundeflyten gå som vanlig på kjøpesenteret, forklarer Olsen.
– For at man skal kunne lykkes er det tverrfaglige samarbeidet svært viktig. Vi må jobbe godt sammen som team og lage et arbeidsmiljø som fungerer på tvers av fagfeltene. Dette opplever vi at fungerer veldig godt, legger Olsen stolt til. Han smiler mens han forklarer detaljert om de ulike prosjektene de har utført på kjøpesenteret.

Utfordringer

– Den største utfordringen vil alltid være tidspress. I tillegg er det mange HMS-hensyn som skal tas slik at senteret fungerer som normalt under ombyggingen.
– Ofte er det mye endringer underveis, legger Olsen til. Det er vanskelig å lage en fast fremdriftsplan. Den viktigste datoen er sluttdatoen. Hver dag må sys sammen etter utfordringer og endringer som kommer underveis, forteller han.

Fleksibilitet

– Hvis det periodevis er for mye støy, lager vi kjernetider for støyende arbeid, forteller Olsen. Ombygging av kjøpesentre stiller krav til fleksibilitet. Olsen er til stede hver dag, og har god dialog med butikkene som er på senteret. Når han viser oss rundt kan vi se at de ansatte i butikkene kjenner han. De smiler og hilser varmt på Olsen der han går rundt i den lysende Prosjektil-jakken sin.

Erfaring med kaos

– Det er mange baller i luften, men det går veldig bra, forteller Olsen som er bedre kjent med kjøpesentrene enn de fleste av oss. Nå har han gjort dette så mange ganger at selv om det er kaos, så vet han hva som kreves. Han er til stede og tilgjengelig hver dag!

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL