Folk som elsker planlegging – og planer som virker

Veien er målet for oss som jobber i Prosjektil. Slik må det være for et ledende rådgivende ingeniørselskap, der gode planer fungerer som målgivende pasninger til deg som oppdragsgiver.  

Prosjektil er nå den største, lokaleide rådgiveren i regionen. Det betyr korte og lokale beslutningsveier, store muligheter for individuell påvirkning og et lokalt samfunnsengasjement som preger hverdagen vår.

Å være en totalleverandør av rådgivningstjenester innen bygg og anlegg, betyr i praksis at vi retter blikket fremover på vegne av deg og prosjektet ditt. Uansett hva slags resultat som ligger i horisonten, planlegger vi de viktige stegene om hvor og hvordan du skal komme deg dit.

Med personlig engasjement i å tilføre riktig kompetanse til rett tid, ønsker vi å være en katalysator og stabilisator for byggherrer og entreprenører. Vi leverer planer som bidrar til bedre balanse mellom pris og kvalitet. Planer som gjør byggebransjen bedre. Sagt på en annen måte: Planer som virker.  

Miljø og folk

Våre ansatte er unike og i Prosjektil skal alle få være med å prege arbeidsdagen med sin særegenhet. Dette skaper trivsel og et godt arbeidsmiljø. 

Våre ansatte er den viktigste ressursen vi har, og alle som jobber her har et personlig engasjement både i møte med kunder og prosjekter. Personligheten til de ansatte er viktig for å få til et godt resultat og utvikling, og hos oss skal de ansatte få ha sitt individuelle særpreg.

Vår historie

Prosjektil ble startet i år 2000 under navnet Ingeniørservice Prosjekt & Byggeledelse AS. I 2010 skiftet vi navn til Prosjektil og bestemte oss for å gi gass.

ALC, som ble en del av Prosjektil-familien i 2018, ble i 2021 samlokalisert med oss på Forus og skiftet navn til Prosjektil Konstruksjon.

I 2020 ble Prosjektil Sør dannet. Det er et lokalt eid rådgiverkontor lokalisert på Rødmyr i Skien, med utspring fra Prosjektil. 

I dag er vi nesten 100 ansatte og har kontorer på Forus og i Skien.

Vi er en viktig samfunnsaktør

Prosjektil er en viktig samfunnsaktør. Vi er med i større byggeprosjekter – både bolig, skoler og andre viktige bygg. For at mennesker skal trives i sine bomiljøer trengs det mer enn fire vegger, tak og gulv. Det trengs et miljø rundt boligene som gjør at folk trives og føler seg hjemme i nabolaget. Disse miljøene vil vi være med og støtte.
Fotballspiller viser glede etter målskåring i footballkamp.

Nå trenger vi flere entusiastiske medarbeidere!

Våre ansatte er den viktigste ressursen vi har, og alle som jobber i Prosjektil har et personlig engasjement både i møte med kunder og prosjekter. Vi har flere ledige stillinger!
Kvinnelig ansatt
Engasjert medarbeider
Våre tjenester