NY SVØMMEHALL I KVERNEVIK

I går ble den nye svømmehallen i Kvernevik åpnet. Innbyggerne har ventet på ny svømmehall i 30 år. Under åpningen, med blant annet ordfører Christine Sagen Helgø, ble både byggherre, kunstnere og andre involverte takket for innsatsen.

Prosjektil har hatt ansvar for byggeledelse og koordineringen i utførelsesfasen (KU).

KU sin oppgave er å ivareta byggherrens forpliktelser i utførelsesfasen slik det er definert i ”Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser («Byggherreforskriften»).

Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeid.

Fakta om prosjektet:

  • Bygget etter passivhusstandard for idrettsbygg energiklasse A. Årlig besparelse er beregnet til om lag 400 000,- sammenlignet med tradisjonelle svømmehaller.
  • Det er benyttet lavkarbonbetong – 50% reduksjon av CO2 utslipp kontra 90 tallets betong (betongindustrien står for ca 5% av menneskeskapt CO2 utslipp).
  • Tak er tekket med foamglass som har en lukket cellestruktur. Dette gir en langt sikrere løsning enn tradisjonell isolering i forhold til fuktskader.
  • Bassenget er i rustfritt stål og levert av Myrthapool fra Italia. Myrthapool har blant annet levert 18 basseng til OL i Rio.
  • Bassenget oppfyller krav til standard størrelse for konkurransebasseng – 25 x 15,5 meter.
  • Det er varmevekslere på alt vann som skal forlate bygget.
  • Total størrelse for bygget er 2904 m2.
  • Byggekost 136,5  millioner kroner

Les reportasjen om den nye svømmehallen i Aftenbladet.

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post så tar vi kontakt med deg.

Ikke leselig? Endre tekst.

Skriv inn og trykk Enter for å søke