Ledig stilling som rådgiver LCA – livsløpsvurdering og miljøanalyser

Frist: 15.12.2021
Ansettelsesform: Fast

Prosjektil er i ferd med å etablere en bærekraftavdeling. Målet er at vi sammen med kundene våre kan finne bærekraftige løsninger i alle trinn i bygge- og anleggsprosessen. 

Prosjektil er et rådgivningsselskap med et bredt spekter av tjenester, og vi er opptatt av å kunne tilby bærekraftige og helhetlige løsninger på tvers av fagfelt.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen:

  •  LCA – analyser av produkter og teknologi
  • LCA og EPD av byggevarer og andre produkter
  • Klimaregnskap og klimabudsjett av veg, bane og industriprosjekter

Egenskaper

Ønsket kompetanse:

  • Sivilingeniør/mastergrad
  • Noe erfaring er ønskelig, men nyutdannede oppfordres til å søke. Spesielt lovende sisteårsstudenter med relevant mastergradarbeid anbefales også å søke.
  • Erfaring med LCA og EPD – arbeid, gjerne modelleringskompetanse
  • Kjenne til – og helst erfaring med – verktøy som Simapro og Klimakost
  • God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig
  • Kjennskap til klimaregnskap og klimabudsjett

Kontaktperson

Ta kontakt for mer informasjon om mulighetene eller for innsending av søknad og CV.

Aase Skjæveland
aase@hytech.no
+47 992  88  936