Ledig stilling som miljørådgiver

Frist: 15.12.2021
Ansettelsesform: Fast

Prosjektil er i ferd med å etablere en bærekraftavdeling. Målet er at vi sammen med kundene våre kan finne bærekraftige løsninger i alle trinn i bygge- og anleggsprosessen. 

Prosjektil er et rådgivningsselskap med et bredt spekter av tjenester, og vi er opptatt av å kunne tilby bærekraftige og helhetlige løsninger på tvers av fagfelt.

Arbeidsoppgaver

 • Avfallshåndtering, renovasjonsløsninger og forebygging av avfall
 • Forurenset grunn og miljøgeologi
 • Miljøkartlegging og ombrukskartlegging av bygg
 • Miljørisikovurderinger og miljøoppfølgingsplaner
 • Feltbefaringer og prøveuttak i felt
 • Miljøovervåkning av deponi og vassdrag
 • Miljøplaner og miljøoppfølging ved bygg- og anleggsprosjekter
 • Prosjekterings- og fagansvar i tverrfaglige prosjekter
 • Prosjektledelse

Egenskaper

 • Sivilingeniør/master innen miljøfag/miljøgeologi/hydrogeologi
 • Vi ønsker deg med noe erfaring fra miljøoppfølging fra industri eller forvaltning, men nyutdannede med miljøfaglig utdannelse og faglige ambisjoner vil også bli vurdert
 • Gjerne erfaring fra miljøkoordinering i totalentrepriser
 • Gjerne erfaring fra feltarbeid og prøvetaking
 • Gjerne erfaring med GIS
 • Gjerne erfaring fra Breeam eller Ceequal sertifisering
 • God kjennskap til norsk miljølovgivning med tilhørende veiledere
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

Kontaktperson

Ta kontakt for mer informasjon om mulighetene eller for innsending av søknad og CV.

Aase Skjæveland
aase@hytech.no
+47 992  88  936