Arealplanleggere og ingeniører

Frist: Fortløpende intervjuer
Ansettelsesform: Fast
Stillingsfunksjon: Ingeniør

Er du klar for å ta de rette valgene ? Vi søker etter arealplanlegger / veiplanlegger og VA-ingeniør (B.Sc/M.Sc) med minst 5 års erfaring til vårt kontor i Skien

Vi har mange spennende prosjekter og er på jakt etter en eller flere nye kollegaer som gjennom erfaring og kompetanse kan bidra til å styrke laget. Nyutdannede kan også søke.

Som planlegger hos oss utarbeider du planer, analyser og underlagsrapporter. Med lederansvar i egne prosjekter holder du oversikt over kvalitet, økonomi og fremdrift fra oppstart til ferdige planer. Du gir våre oppdragsgivere gode råd til riktig tid, og holder dem oppdatert gjennom hele prosessen.

Arbeidsoppgaver

  • Bistand i reguleringsprosess i form av planprosess og ledelse, VA-rammeplaner, trafikk-vurderinger og geometrisk utforming av veier, gang- og sykkelveier, frisikt o.l,
  • Bistand i tidligfase og forprosjektvurderinger for å finne gode løsninger
  • Overvann og flomvurderinger
  • Detaljprosjektering av offentlige og private veianlegg, VA-anlegg, renovasjonsanlegg, parkeringsplasser mm
  • Tverrfaglig samhandling med blant annet arkitekter, RIB, LARK og andre
  • Tett oppfølging i byggetid
  • Dialog og søknadsprosesser med overordnede myndigheter
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (NS3420-beskrivelse), og gjennomføring av anbudsprosess.

Muligheter

Hos oss får du jobbe med en faglig dyktig gjeng i et spennende og framoverlent miljø, med gode muligheter for faglig utvikling. Prosjektil Sør er på jakt etter nye kollegaer som kan ha mange baller i luften, som søker utfordringer og tenker tverrfaglig. Vi gir mye ansvar til rette personer! I tillegg til de ansatte ved kontoret i Skien, har vi tilgang til kapasitet og kompetanse fra 80 ingeniører ved kontoret i Stavanger. Vi er en god arbeidsplass hvor vi gleder oss til å gå på jobb hver dag. Vi har moderne kontorer på Rødmyr i Skien, og i løpet av sommeren flytter vi til større helt nye lokaler i samme område.

Egenskaper

Du er ansvarsbevisst, har gode data- og skrivekunnskaper og er en lagspiller. Grunnleggende kompetanse i Autocad er en fordel, mens evnen til selvstendig å kunne lære ny programvare er en forutsetning. Gode samarbeidsevner, tverrfaglig forståelse og godt humør må du også ha med deg!

Kontaktperson

Ta kontakt for mer informasjon om mulighetene eller for innsending av søknad og CV.