Varsel om reguleringsendring for masseuttak Handeland, Sirdal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Risa AS, arbeid med endring av detaljregulering for Handeland Masseuttak, Sirdal kommune.

Planområdet er på ca. 158 daa og er en del av eiendommen gnr.11, bnr.1.

Eventuelle innspill sendes til:

Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: petter.skogen@prosjektil.no innen 27.06.2023
Kopi av innspill sendes til Sirdal kommune, på e-post: postmottak@sirdal.kommune.no

Planforslag, Hadeland, Sirdal kommune
Planforslag, Hadeland, Sirdal kommune